Nieuws

Publicatie: 18 oktober 2021

Door:


Duidelijkheid en duiding in het woud van Europese subsidies. In de EU-fondsenwijzer staan Europese fondsen en subsidies op een centrale plek toegankelijk bij elkaar. Het is een handige online tool voor gemeenten, provincies en waterschappen, en andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een project. De EU-fondsenwijzer is op donderdag 14 oktober officieel gelanceerd in Brussel, 300 geïnteresseerden hadden zich aangemeld.

De EU-fondsenwijzer is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Kenniscentrum Europa decentraal.

Kansen

Robert de Groot, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, vindt het een belangrijk instrument. ‘Ik hoop dat dit het werken met Europese subsidies en programma’s gemakkelijker maakt. Het samenwerken met 27 lidstaten maakt regelingen ingewikkeld, maar niemand moet zich daardoor uit het veld laten slaan. De opgaven rond klimaat en digitalisering zijn groot, Europa biedt kansen om met partners projecten in te dienen die Nederland verder helpen. De EU-fondsenwijzer helpt daarbij, daarom hulde voor dit initiatief.’

‘Het is een logisch instrument, maar het bestond nog niet.’

Samenwerken

Oplossingen voor het klimaat, digitalisering en betere regelgeving, vragen samenwerking tussen overheden en met maatschappelijke partners, ook uit andere lidstaten. ‘Daar kunnen Europese fondsen helpen, ook in het licht van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027,’ zegt voorzitter Arthur van Dijk van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). ‘De EU-fondsenwijzer is het resultaat van samenwerking tussen de koepels en Europa decentraal. Het is een logisch instrument, maar het bestond nog niet. Samen hebben ze het mooi voor elkaar gekregen. Ik hoop dat de fondsenwijzer de drempel verlaagt om fondsen aan te spreken.’

Geld en Europese waarden

Rob Jonkman, lid VNG Commissie Europa en Internationaal en het Europees Comité van de Regio’s, verwacht dat de tool gemeenten gaat helpen. Zeker kleinere gemeenten. ‘Sommige investeringen zijn alleen mogelijk dankzij EU-fondsen. Maar als je ze niet kent, kun je ze niet gebruiken. EU-parlementariërs wijzen erop dat Nederland veel geld laat liggen. Met deze tool kunnen we dat oprapen.’ Voorzitter Hein Pieper van de Unie van Waterschappen benadrukt de Europese waarden. ‘Met de Green Deal zet de EU een goede agenda neer, de klimaatverandering is urgent en actueel; het levende bewijs is de wateroverlast in Zuid-Limburg, deze zomer. Het is onze verantwoordelijkheid als bestuurders om de EU-agenda waar te maken, en in verbondenheid te werken aan een toekomstbestendig en leefbaar Europa.’

Knopen in de procedures van fondsen

De EU-fondsenwijzer beantwoordt aan een behoefte, zegt Koen Delanghe, Europese Commissie DG Regional and Urban Policy, programma-manager unit Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Hij denkt dat de tool de beheerders van Europese fondsen feedback oplevert voor administratieve vereenvoudiging. ‘We kunnen via deze tool informatie verzamelen om te onderzoeken waar de knopen zitten in de aanvraagprocedures.’

Ervaringen uit de praktijk

Luc van Raaij heeft als Coördinator Cluster Europa van de Provincie Utrecht ervaring met Europese Fondsen. Het werken aan aanvragen leverde hem een schat aan kennis en een indrukwekkend netwerk op. ‘Juist door het werken met partners in de EU. Ja, het is tijdrovend en je moet nadenken over de toegevoegde waarde van een Europees project, maar je plukt er de vruchten van.’ Utrecht heeft een Europastrategie, het benutten van Europese subsidies is daarvan een onderdeel wanneer dit bijdraagt aan de provinciale ambities. Van Raaij praat erover in zijn netwerk van overheden en maatschappelijke partners. Als lid van de klankbordgroep dacht hij mee over het ontwerp van de EU-fondsenwijzer. Zijn insteek was dat gebruikers met een paar muisklikken een specifiek (relevant) aanbod te zien krijgen.

‘Zoek een regeling bij het project, en niet andersom.’

Tips voor aanvragers van fondsen

Decentrale overheden die fondsen willen benutten kunnen voor advies ook terecht bij de programma’s zelf, vertelt Sacha Koppert, Programmamanager OPZuid. Wat zijn haar tips om de slaagkans van een aanvraag te vergroten? ‘Zoek een regeling bij het project, en niet andersom. Kijk zorgvuldig of het project voldoet aan de voorwaarden. Een goed uitgewerkt projectplan naar de beoordelingscriteria is cruciaal, evenals het betrekken van de juiste partners.’

Werk in uitvoering

De trekker van de EU-fondsenwijzer bij Europa decentraal is Gertrude Kort. Zij vertelt dat het kenniscentrum in de praktijk zag dat er behoefte was aan informatie over Europese fondsen en subsidies. ‘Het instrument is nu gelanceerd en we zijn er trots op. Maar Europese fondsen veranderen en we willen de ervaringen van gebruikers inzetten om de tool nog beter te maken. Het blijft werk in uitvoering. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.’

Meer weten?

Naar de EU-Fondsenwijzer