Nieuws

Publicatie: 4 april 2022

Door:


Stel dat uw decentrale overheid delen van de administratie heeft ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten. Worden de persoonsgegevens dan ‘AVG-proof’ verwerkt? Sinds de Schrems II-uitspraak van het Hof van Justitie in juli 2020 was de doorgifte van persoonsgegevens op basis van het Privacy Shield immers niet meer toegestaan. Hierdoor werd de doorgifte van gegevens naar de VS wat lastiger, maar niet uitgesloten. Het nieuwe principeakkoord zal de Trans-Atlantische datastromen nu meer vergemakkelijken.

Wat staat er in het principeakkoord?

  • Op basis van het nieuwe kader zullen gegevens vrij en veilig kunnen stromen tussen de EU en deelnemende Amerikaanse bedrijven;
  • Een nieuwe reeks regels en bindende waarborgen om de toegang tot gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten te beperken tot wat nodig en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen; Amerikaanse inlichtingendiensten zullen procedures aannemen om effectief toezicht op nieuwe normen van privacy en burgerlijke vrijheden te waarborgen;
  • Een nieuw tweeledig beroepssysteem om klachten van Europeanen over toegang tot gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten te onderzoeken en op te lossen, met inbegrip van een Data Protection Review Court;
  • Strenge verplichtingen voor bedrijven die gegevens verwerken die vanuit de EU zijn overgedragen, waaronder het vereiste om hun naleving van de beginselen zelf te certificeren via het Amerikaanse ministerie van Handel;
  • Specifieke monitoring- en beoordelingsmechanismen.

Volgende stappen

Het principeakkoord zal eerst moeten worden omgezet in juridische documenten. Deze documenten moeten vervolgens aan beide zijden worden goedgekeurd. Vervolgens worden de Amerikaanse toezeggingen opgenomen in een uitvoeringsbesluit. Dit besluit zal de basis vormen voor een beoordeling van de Commissie in het toekomstige adequaatheidsbesluit. Met een adequaatheidsbesluit wordt het voor decentrale overheden dus makkelijker om de gegevens met het databedrijf AVG-proof te delen.

Reactie Europese toezichthouders

De Europese toezichthouders verwelkomen het principeakkoord, maar benadrukken dat het nu nog niet officieel vaststaat. Dit werd aangegeven in een gezamenlijke verklaring van de European Data Protection Board. De toezichthouders benadrukken dat, tot het akkoord definitief is, de aanvullende maatregelen nog nodig zijn bij het doorgeven van persoonsgegevens naar de VS.

Bron

Gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de Verenigde Staten over het Trans-Atlantische kader voor gegevensprivacy, Europese Commissie

Gezamenlijke verklaring over de aankondiging van een principeakkoord over een nieuw Trans-Atlantisch Data Privacy Framework, European Data Protection Board

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa decentraal

Gegevensuitwisseling met derde landen, Kenniscentrum Europa decentraal

Trans-Atlantisch Data Privacy Factsheet, Europese Commissie