Nieuws

Publicatie: 26 juli 2019

Door: en


De Europese Commissie heeft een online-enquête opengesteld ter verbetering van de communicatie met lokale en regionale overheidsinstanties over Europese aanbestedingen. De enquête staat open tot 30 september 2019.

De Europese Commissie zet zich in om de correcte toepassing van de Europese aanbestedingsregels door lokale en regionale overheidsinstanties binnen de EU te promoten en te faciliteren.
Bent u op het terrein van inkoop of aanbesteding werkzaam voor een gemeente, provincie of waterschap of een samenwerkingsverband daarvan? Dan wil de Commissie graag van u leren welk type en welke vorm van informatie over de Europese aanbestedingsregels, -beleid en -instrumenten nodig zijn om uw werk op een rechtmatige wijze effectief uit te voeren.
De online-enquête is een kans voor u om de Commissie te laten weten wat men kan doen om uw werk gemakkelijker te maken. Dit is ook de gelegenheid om te melden op welke wijze de Commissie het beste met u kan communiceren.
Uw bijdrage is van belang, omdat deze bijdraagt aan de verbetering van de effectiviteit van de communicatiestrategieën van de Commissie en de Rijksoverheid.
Daarom wordt u gevraag om via deze link uw feedback en suggesties met de Commissie te delen. Het invullen kost ongeveer tien minuten.