Nieuws

Publicatie: 4 maart 2019

Door:


De EU-lidstaten hebben driekwart van de duurzame transport doelen voor 2020 gehaald, maar tussen de landen zijn opvallend grote verschillen. Het gestelde doel van de Europese Unie was om in 2020 10% van alle transport op biobrandstof te laten lopen, wat in de vorm van vloeibare brandstoffen, waterstof of bio methaan kan zijn. Volgens het Europese Bureau voor statistiek ligt het gemiddelde nu op 7,6% in de Europese Unie.

2020-doelstellingen

In 2007, voordat de 2020- doelstellingen waren gesteld, lag het gemiddelde gebruik van biobrandstof op 3,1%. Dit veranderde nadat de 2020-doelstellingen verwerkt zijn in de “Hernieuwbare Energie Richtlijn”. Hierin staan de doelstellingen beschreven die de EU-lidstaten moeten halen. Doordat het per lidstaat is geregeld, zijn er grote verschillen in de behaalde winsten op het gebruik van biobrandstof in de transportsector. Waar de meesten landen nog tussen de vijf en acht procent liggen, zijn Zweden (38%) en Finland (18%) de positieve uitschieters.

Geavanceerde bio brandstoffen

Twee-derde van deze geboekte winsten zijn behaald door het gebruik van op voedsel gebaseerde brandstoffen. Het probleem hierbij is echter dat de Europese Commissie in februari heeft aangegeven dat op voedsel gebaseerde brandstoffen niet langer de prioriteit zullen zijn maar dat de toekomst ligt bij geavanceerde brandstoffen, dit is daarom ook in het voorstel voor de “Hernieuwbare Energie Richtlijn II” vastgelegd. Geavanceerde biobrandstoffen zijn bijvoorbeeld brandstoffen die worden gemaakt uit afval- en landbouwreststoffen. In dezelfde richtlijn staat ook dat in 2030, 14% van al het transport moet rijden op biobrandstoffen.

Door:

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU bereikt driekwart van de 2020 bio brandstoffen doelen
Hernieuwbare energie richtlijnen