Nieuws

Publicatie: 8 juni 2020

Door: en


Afgelopen maand heeft het Partnerschap voor Innovatief Aanbesteden van de EU Urban Agenda zijn producten gepubliceerd. Deze producten zijn het resultaat van het al eerder gepubliceerde actieplan voor een innovatieve aanbestedingsstrategie die kan worden geïntegreerd in het algemene management van decentrale overheden. Het actieplan heeft in zeven documenten geresulteerd.

EU Urban Agenda

De EU Urban Agenda kwam in 2016 tot stand in het Pact van Amsterdam naar aanleiding van de wens om de stedelijke betrokkenheid bij Europees beleid te vergroten. Het programma biedt steden en regio’s binnen de EU de mogelijkheid om samen te werken op Europese beleidsterreinen. Dit gebeurt binnen veertien thematische partnerschappen, waar openbaar aanbesteden er één van is.

Partnerschap voor Innovatief Aanbesteden

Het EU Urban Agenda Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden door overheden heeft als doel om een innovatieve aanbestedingsstrategie te ontwikkelen die kan worden geïntegreerd in het algemene management van decentrale overheden. Op deze manier kan via aanbesteden de positieve impact op het bereiken van economische en sociale doelstellingen worden vergroot. De gemeente Haarlem is coördinator van het partnerschap sinds medio 2017.
Valentina Schippers-Opejko, coördinator van het Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden, benoemt inkoop als strategisch instrument: ‘Steden in Europa staan voor vele uitdagingen. De (lokale) economie moet vooruit geholpen worden, er moet oog zijn voor de sociale positie van inwoners en het milieu en klimaat staan onder druk. De stap voorwaarts kan alleen worden gemaakt als steden hun inkoopkracht benutten en daarbij uit oude patronen stappen. Inspanningen moeten erop gericht zijn om innovatie in de markt aan te jagen en met elke euro duurzaamheid te bevorderen. De kennis en kunde die nodig is voor deze strategische inzet van aanbesteden, is volop aanwezig in Europa. Centraal binnen het partnerschap staat het bijeenbrengen en verder verspreiden van deze kennis en kunde binnen Europa. En in de tijden van COVID19 is het juist de inkoop die gaat helpen de uitdagingen tijdens de crisis op te lossen en helpen de economie te herstellen.
Het partnerschap stelde een actieplan op met zeven speerpunten. Al deze punten zijn concrete zaken die Europese steden meteen kunnen oppakken om succesvol innovatie en duurzaamheid in al hun inkopen en aanbestedingen te brengen.’
De uitwerking van het actieplan heeft de volgende documenten opgeleverd:

 1. Gids voor het opstellen van een strategisch inkoopbeleid
  Het doel van deze gids is om een ​​wetenschappelijke methode, ervaringen en hulpmiddelen op een praktische en operationele manier te delen. Dit dient steden te ondersteunen in het opbouwen van hun eigen aanbestedingsstrategie en het beheren van het inkoopproces.
 2. Leidraad bij het meten van impact van inkoopuitgaven
  De leidraad is bedoeld om steden en andere instellingen te helpen begrijpen waar hun inkoopuitgaven naartoe gaan en hoe zij een bredere impact kunnen meten op economisch en sociaal vlak en op het gebied van milieu.
 3. Aanbevelingen voor toekomstige financiering
  Steden hebben niet altijd voldoende kennis over EU-fondsen en het gebruik daarvan. Dit document geeft een eenvoudig en praktisch overzicht en een snelle beoordeling van de meest relevante financieringsmogelijkheden die via de Europese Unie beschikbaar zijn, inclusief ondersteuning voor grensoverschrijdende aanbestedingen, aanbestedingen van innovatie en sociaal, en groen en circulair (strategisch ) inkopen.
 4. Een handboek voor het juridisch kader van innovatief aanbesteden in de praktijk
  Dit handboek is aanvullend op de derde actie. Het doel is om de praktische toepassing te onderzoeken van het juridische kader dat overheidsinstanties kunnen gebruiken om bij te dragen aan innovatie en verantwoordelijkheid bij het inkopen van openbare diensten.
 5. Leidraad voor circulair inkopen
  Deze leidraad is nog niet gepubliceerd. Dit actiepunt beoogt te realiseren dat steden die bezig zijn met projecten, financieel steun kunnen zoeken bij de Europese Commissie, EU-lidstaten of op regionaal niveau. Dit kan bijvoorbeeld om hun circulaire aanbestedingsbeleid te ontwikkelen of versterken, innovatie te verkrijgen, gezamenlijke grensoverschrijdende aanbestedingen te kunnen doen of een strategische aanpak bij aanbestedingen te kunnen ontwikkelen of versterken, met name sociale verantwoordelijkheid in hun openbare aanbestedingsprocessen.
 6. Concept voor het opzetten van lokale kenniscentra
  Dit document stelt een flexibel concept voor om een ​​lokaal samenwerkingscentrum op te zetten voor innovatief en duurzaam inkopen, dat aanpasbaar is aan de lokale situatie.
 7. Innovatieve aanbestedingen-brokerage
  Dit document is bedoeld om richtlijnen te geven voor het ontwerpen, opzetten en beheren van een innovatieve aanbestedingen-brokerage. Het document geeft ook een overzicht van de bestaande praktijken op het gebied van tussenhandel in innovatie voor overheidsopdrachten. Het richt zich specifiek op hoe bestaande praktijken waardevolle inzichten kunnen opleveren om inkoopinnovatie in EU-steden te bevorderen.

Voor meer informatie over deze acties verwijzen we u naar de bibliotheek van het Partnerschap.

Bron:

Resultaten partnerschap innovatief aanbesteden, Europese Commissie

Door:

Naomi Joseph en Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal
Valentina Schippers-Opejko, coördinator Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden

Meer informatie:

Video over het Partnerschap
Infographic over de producten van het Partnerschap