Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door:


In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, zich als kiesgerechtigde registreren om in Nederland te stemmen voor de Europese verkiezingen (23 mei 2019). De registratietermijn loopt tot en met 9 april 2019.

Registratietermijn

Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de registratie van kiesgerechtigden in de BRP. De wettelijke registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers om zich als kiesgerechtigde te registreren om in Nederland mee te doen aan de EP-verkiezingen loopt tot en met 9 april 2019. De goedkeuring van burgemeester en wethouders om over te gaan tot registratie loopt tot en met 16 april 2019. Het ministerie van BZK raadt gemeenten in de nieuwsbrief aan om niet-Nederlandse EU-onderdanen nu al op te roepen tot registratie. In het geval de betreffende EU-onderdanen pas aan het einde van de wettelijke registratietermijn een verzoek indienen, dient de goedkeuring daarvan en de registratie in de BRP namelijk te gebeuren in een zeer korte periode die vlak voor het Paasweekend valt.

Y 32-formulier

Voor het verzoek om registratie als kiesgerechtigde dient een niet-Nederlandse EU-burger een Y 32-formulier te gebruiken. Gemeenten moeten dit formulier toesturen aan iedere niet-Nederlandse EU-burger die zich van buiten Nederland in de gemeente vestigt. Het Y 32-formulier moet uiterlijk 26 februari 2019 verkrijgbaar zijn bij elke gemeente.

Belang tijdige registratie

Het ministerie van BZK heeft namens lidstaat Nederland de verplichting om zo spoedig mogelijk de gegevens van niet-Nederlandse kiesgerechtigden met de andere EU-lidstaten uit te wisselen. Hiermee wordt voorkomen dat een niet-Nederlandse kiesgerechtigde tweemaal zijn stem uitbrengt (in Nederland en in zijn EU-lidstaat van herkomst).  Deze gegevensuitwisseling is een verplichting uit de Europese Kiesakte.

Bron:

Nieuwsbrief 8 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezingen 23 mei 2019, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer informatie

Praktijkvraag: is een gemeente verplicht om niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat in te lichten over hun stemrecht en registratieplicht voor de Europese verkiezingen?, Europa decentraal
Verkiezingentoolkit 2019, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties