Nieuws

Publicatie: 8 oktober 2021

Door:


Meer tijd voor zorg en samenwerking door minder tijd te besteden aan ingewikkelde aanbestedingen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Om dit te bereiken heeft het programma ‘Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een handreiking opgesteld, vooruitlopend op de wetswijziging ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Wmo 2015 en Jeugdwet’. Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop in het sociaal domein. Deze handreiking moet er nu voor zorgen dat het inrichten van aanbestedingsprocedures voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp eenvoudiger wordt voor gemeenten.

Voorstel om het emvi-criterium te schrappen

Op dit moment bepalen de Wmo 2015 en de Jeugdwet dat gemeenten in een aanbestedingsprocedure moeten kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi). In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen en uitgebreide gunningscriteria en een beoordelingssysteem voor de offertes moeten opstellen. Met de wijziging van de Wmo 2015 en de Jeugdwet wordt het emvi-criterium geschrapt en is dit niet langer nodig. Het emvi-criterium is een overkoepelend begrip voor drie mogelijke gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitsverhouding, laagste kosten berekend op basis van de kosteneffectiviteit, of laagste prijs. Zonder de emvi-verplichting kan worden geselecteerd met behulp van selectiecriteria gericht op de aanbieder. Het gaat bij de selectie dus vooral om de aanbieder en niet om de aanbieding.

Handreiking

De handreiking biedt 4 optionele procedures om aan te besteden zonder offertes en gunningsmethodieken:

  1. De (basis)procedure voor SAS-diensten;
  2. De procedure onder 1 plus nadere selectie van het aantal aanbieders (zonder offertes en gunningscriteria);
  3. De procedure onder 1 en 2 plus nadere selectie van het aantal aanbieders plus afstemmen van de contractvoorwaarden;
  4. Tweefase-aanpak in het sociaal domein.

Door de opties uit de handreiking, die allemaal zonder offertes en gunningsmethodieken worden ingevuld, komt de focus niet meer op de procedure te liggen. Door deze eenvoudigere wijze van selecteren ontstaat er meer ruimte voor een dialoog tussen gemeenten en aanbieders op de inhoud van de zorg en de beste vorm van samenwerking. Dit geldt voor zowel de fase van marktconsultatie als voor de fase nadat aanbieders geselecteerd zijn. De bovengenoemde procedures zijn overigens niet uitputtend; gemeenten moeten zelf bepalen of één van de voorbeeldprocedures past bij hun specifieke situatie. Een gemeente bekijkt dan zelf van geval tot geval of het toevoegen of weglaten van stappen tot de mogelijkheden behoort.

De handreiking is primair bedoeld voor inkopers van gemeenten die geen specifieke ervaring hebben met het inkopen van diensten in het sociaal domein via SAS-procedures. De handreiking is ook relevant voor beleidsmedewerkers Wmo 2015 en Jeugdwet van gemeenten en aanbieders.

Bron

Handreiking SAS-diensten zonder emvi (vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet), Vindplaats Inkoop Sociaal Domein

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal

Sociaal domein, Kenniscentrum Europa decentraal

Wetsvoorstel ter wijziging van de Jeugdwet en Wmo 2015, Kenniscentrum Europa decentraal

Wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015, Rijksoverheid