Nieuws

Publicatie: 11 november 2021

Door:


De drempelbedragen voor 2022-2023 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021 (Pb EU L 398). Duidelijk is dat de drempelbedragen iets omhoog gaan ten opzichte van de drempelbedragen die nu nog gelden. Deze nieuwe drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat de bedragen gelden tot en met 31 december 2023.

Nieuwe drempelbedragen

De nieuwe drempelbedragen zijn: 

Concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23): 

  • de drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); 
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (artikel 8 lid 1 Richtlijn 2014/23). 

Klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24): 

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); 
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw (is nu nog € 139.000,-); 
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw (is nu nog € 214.000,-). 

Speciale sectoren (Richtlijn 2014/25): 

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); 
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000 exclusief btw (is nu nog € 428.000,-). 

Defensie en veiligheid (Richtlijn 2009/81): 

  • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); 
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 431.000 exclusief btw (is nu nog € 428.000,-). 

De drempels voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten zijn ongewijzigd.

De Commissie heeft ook een nieuwe mededeling gepubliceerd met daarin de tegenwaarden, in de nationale valuta’s anders dan de euro, van de bovengenoemde drempels. 

Belangrijk voor decentrale overheden

Voor decentrale overheden zijn de nieuwe Europese drempelbedragen ook relevant. Wanneer zij een overheidsopdracht hebben met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet er een Europese aanbesteding plaatsvinden op basis van de aanbestedingsrichtlijnen. Waar de drempelbedragen 2020-2021 lager waren, zijn de nieuwe drempelbedragen juist iets hoger. Het is voor decentrale overheden dus heel belangrijk om dit in acht te nemen bij nieuwe overheidsopdrachten.

Door 

Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal 

Bronnen 

Gedelegeerde verordening 2021/1951 van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/23 

Gedelegeerde verordening 2021/1952 van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/24 

Gedelegeerde verordening 2021/1953 van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/25 

Gedelegeerde verordening 2021/1950 van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/81 

Meer informatie 

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal 

Aanbestedingsrichtlijnen, Kenniscentrum Europa decentraal 

Drempelwaarden, Kenniscentrum Europa decentraal