Nieuws

Publicatie: 25 oktober 2021

Door: en


Op 15 oktober 2021 opende de Europese Commissie een consultatie van bestaande EU-regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De consultatie heeft tot doel om deze regels te vernieuwen op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en hun effectiviteit te vergroten. Ook decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging.

Gebreken in de regelgeving voor dierenwelzijn

In navolging van de Farm-to-Fork-Strategy richt de Commissie zich op de herziening van wetgeving over dierenwelzijn, onder meer als reactie op het burgerinitiatief onder de naam ‘End of Cages’. De huidige wetgeving op dit terrein bestaat uit richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren en enkele specifiekere richtlijnen met minimumstandaarden voor de bescherming van leg- en vleeskippen, varkens en kalveren, regels voor dierentransport en bescherming op het moment van slacht. De regelgeving betreft dus boerderijdieren maar ook katten en honden, voor zover deze om commerciële redenen vervoerd worden. Geconcludeerd wordt dat de regelgeving op het gebied van dierenbescherming momenteel tekort schiet. Dit komt onder meer door een gebrek aan duidelijkheid over regels, afdwingbaarheid en monitoringsmogelijkheden.

‘Geconcludeerd wordt dat de regelgeving op het gebied van dierenbescherming momenteel tekort schiet.’

Verbetering van de wetgeving

Met de informatie die volgt uit deze raadplegingen wil de Commissie het welzijn van dieren verbeteren. Daarnaast wil de Commissie de reikwijdte en afdwingbaarheid van de regelgeving vergroten. Het impact assessment moet zicht geven op de mogelijkheden om de wetgeving te verbeteren. Te denken is daarbij aan het hanteren van temperatuurlimieten bij vervoer of het verbod op het gebruik van stroomstokken. Het doel van de consultatie is het kiezen van de beste opties ter verbetering.

‘Het impact assessment moet zicht geven op de mogelijkheden om de wetgeving te verbeteren.’

Raadpleging

De openbare raadpleging is beschikbaar tot en met 21 januari 2022. U kunt uw mening geven op de consultatiewebsite. De doelgroepen van de consultatie zijn groepen die rechtstreeks met de wetgeving te maken hebben, waaronder decentrale overheden die belast zijn met de implementatie en handhaving van Europese regels op het gebied van dierenwelzijn.

Naar verwachting zal er in het vierde kwartaal van 2023 een eventueel wetsvoorstel verschijnen dat uitvoering geeft aan de consultatie.

Bron

Dierenwelzijn – herziening EU-wetgeving, Europese Commissie

Door

Wout van Hulst en Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Landbouw, Kenniscentrum Europa decentraal

Natuur en biodiversiteit, Kenniscentrum Europa decentraal