Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door: en


Er loopt momenteel een consultatie over de Omgevingsregeling. Hier kunt u nog tot en met 8 maart aan bijdragen. In de Omgevingsregeling zijn de regels voor de toepassing van de Omgevingswet en het gebruik van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gebundeld. De regeling is van invloed op burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarom worden zij gevraagd via de consultatie te reageren op de verschillende onderdelen van de regeling.

Inhoud van de omgevingsregeling

De omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de nieuwe Omgevingswet. Om het omgevingsrecht gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken zijn 75 ministeriële regelingen in de omgevingsregeling gebundeld en geharmoniseerd. Er zijn zes thema’s in de regeling opgenomen:

  • Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties;
  • Regels voor het uitvoeren van activiteiten;
  • Gegevensverstrekking bij vergunningverlening;
  • Meet- en rekenmethoden voor besluiten;
  • Monitoring en informatieverplichtingen;
  • Financiële bepalingen.


De doelen van de vernieuwde regeling zijn verbetering van het gebruiksgemak, minder lasten voor de initiatiefnemer en overheden en versnelling van besluitvorming.

Consultatie

Met de consultatie wordt u uitgenodigd om op verschillende onderdelen van de omgevingsregeling te reageren. Indien u hier toestemming voor geeft kunnen uw reacties na de sluiting van de consultatie gepubliceerd worden. U kunt tot en met 8 maart reageren via deze website.
Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om hun inbreng in te sturen naar de VNG. De VNG stuurt vervolgens een gezamenlijke reactie namens de gemeenten in. Meer informatie hierover vindt u hier.

Europese raakvlakken

De Omgevingswet en -regeling dragen bij aan de uitvoering van Europese wetgeving met betrekking tot duurzaamheid. In de Omgevingswet worden onder andere delen van de kaderrichtlijn water, de richtlijn storten afvalstoffen en de richtlijn energie-efficiëntie geïmplementeerd.

Bron

Consultatie Omgevingsregeling van start. Geef uw reactie!, Omgevingswetportaal

Meer informatie

Omgevingsregeling, Internetconsultatie
Omgevingsregeling, Omgevingswetportaal
Omgevingswet, Rijksoverheid
Omgevingswet, VNG
Consultatie Omgevingsregeling: denkt u mee?, VNG
Ruimte en water / Omgevingswet, IPO
Omgevingswet, Unie van Waterschappen
Lozingsregels, Omgevingswet en de EU, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal