Nieuws

Publicatie: 12 april 2021

Door: en


Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) houdt in dat bij het inkopen en aanbesteden van producten en diensten rekening wordt gehouden met de impact die deze inkopen hebben op het milieu en de sociale leefomgeving. Het doel van MVI is om alle overheden, en andere inkopende partijen, te stimuleren hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen (zowel in het fysieke als het sociale domein). Meer informatie over MVI en de decentrale relevantie leest u in dit nieuwsbericht.

Feedback geven

In de periode van 1 april t/m 30 april 2021 kan er op www.mvicriteria.nl feedback gegeven worden middels een feedbackknop bij ieder afzonderlijk MVI-criterium. Deze feedbackknop vindt u als u het betreffende criterium heeft opengeklapt. Door de feedbackknop bij het criterium te gebruiken, is direct duidelijk waar uw feedback betrekking op heeft.

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal