Nieuws

Publicatie: 30 maart 2020

Door: en


De strijd tegen het coronavirus is op dit moment wereldwijd prioriteit. Zo ook voor de Europese Unie. Maar wat betekent de coronacrisis voor de Green Deal, dé topprioriteit van de Europese Commissie Von der Leyen?

Op korte termijn: uitstel van strategieën

In maart stond de publicatie van verschillende strategieën van de Green Deal op de agenda, maar al aan het begin van die maand werden er in Brussel maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan die ervoor zorgden dat de presentatie van een deel van deze strategieën uitgesteld moest worden. De Klimaatwet (4 maart) en het actieplan van de circulaire economie (11 maart) werden nog wel in Brussel gepresenteerd. Echter, de presentatie van de ‘Farm to Fork’-strategie en de ‘EU biodiversiteitsstrategie voor 2030’ die voor eind maart 2020 op de agenda stonden zijn voorlopig uitgesteld naar 29 april 2020. Ook andere ‘niet-cruciale’ initiatieven zullen enkele weken worden uitgesteld.

Op lange termijn: uitdaging of kans?

Terwijl de regeringen van lidstaten hun aandacht verleggen naar het bestrijden van COVID-19 en de effecten daarvan, wordt er achter de schermen gewoon doorgewerkt aan de Green Deal. Dit liet Eurocommissaris voor de interne markt, Thierry Breton, tijdens een online evenement weten. Ook woordvoerder van Europese Commissie, Vivian Loolena bevestigde dat de Green Deal een van de prioriteiten van de Europese Commissie blijft waarvoor het langetermijnwerk door gaat.
Vanuit verschillende lidstaten gingen er de afgelopen weken stemmen op om de Green Deal uit te stellen, zodat lidstaten zich beter konden richten op het bestrijden van de coronacrisis. Het Europees Parlement wees er daarentegen op zoveel mogelijk op te steken van deze situatie en de coronacrisis als een kans te zien voor het klimaat. Ook het Internationale Energie Agentschap zei kansen voor overheden te zien om klimaatambities in steun- en stimuleringsmaatregelen te verweven.
Wereldwijd ondervinden economieën de impact van de coronacrisis. Door de daling van de industriële activiteiten, zoals het tot stilstand komen van (vlieg)verkeer, daalt ook de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het Europees Milieuagentschap is er bijvoorbeeld minder stikstofdioxide-uitstoot in verschillende Europese hoofdsteden. Tevens is de prijs voor CO2 binnen het emmissiehandelssysteem van de Europese Unie gedaald. De vraag die hierdoor rijst is wat de coronacrisis op de lange termijn voor het klimaat gaat betekenen. Met name wanneer de economie zich weer gaat ontwikkelen, is de vraag in hoeverre duurzaamheid en de Green Deal een prioriteit van (lid)staten zal zijn.

Bron

Komt Europese Green Deal onder druk door de coronacrisis?, Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA)
Air pollution goes down as Europe takes hard measures to combat coronavirus, Europees Milieuagentschap
When Covid-19 met the EU ETS, Carbon Market Watch

Meer informatie:

Wat betekent de coronacrisis eigenlijk voor het klimaat? “Naar een bruine of groene heropleving van de economie” VRT
Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis. Internationale Energie Agentschap