Nieuws

Publicatie: 27 mei 2019

Door: en


Op donderdag 16 mei, tijdens de ‘Green Week’ van de EU (Europa’s grootste klimaatevenement) kondigde het LIFE-programma de winnaars van de 2019 LIFE-award aan. De drie winnaars komen uit Italië (natuurcategorie), Spanje (milieucategorie) en Griekenland (klimaatactie).

De winnaars

Van de 15 finalisten zijn er drie uitzonderlijke projecten geselecteerd als winnaars van de LIFE-award dit jaar. De prijzen werden uitgereikt door Daniel Calleja Crespo van DG Milieu van de Europese Commissie, en Yvon Slingenberg, directeur van internationale beleidscoördinatie op het gebied van klimaatactie.
De winnende projecten zijn gekozen vanwege hun bijdrages aan milieu-, economische en sociale verbeteringen, met speciale aandacht voor innovatie, beleidsrelevantie en kosteneffectiviteit. Hierbij benadrukte de Eurocommissarissen Karmenu Vella (milieu) en Miguel Arias Cañete (klimaat en energie) het belang van het LIFE-programma. De winnaars zijn gekozen in drie verschillende categorieën; natuur, milieu en klimaatactie.

LIFE-award voor natuur:

LIFE WOLFALPS (Italië) – voor de instandhouding van de Alpengebieden van Frankrijk, Italië en Slovenië. Hierbij heeft het minimaliseren van conflicten met mensen bijgedragen aan het voortbestaan van verschillende soorten dieren.

LIFE-award voor milieu:

LIFEAGROINTEGRA (Spanje) – heeft aangetoond dat geïntegreerde plaagbestrijding een levensvatbaar alternatief is voor chemische pesticiden op landbouwbedrijven. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen werd bijna gehalveerd in deze proefgebieden.

LIFE-award voor klimaatactie:

OLIVE-CLIMA (Griekenland) – werkte nauw samen met boeren in Griekenland om de luchtkwaliteit in het ecosysteem te versterken door middel van duurzame landbouwtechnieken. Aspecten van het plattelandsontwikkelingsprogramma van Griekenland zijn aangepast op basis van de bevindingen van dit project.

Achtergrond Life-programma

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor milieu en klimaatactie. Het loopt al sinds 1992 en heeft ongeveer 5000 projecten gefinancierd in de EU en in derde landen. Het budget voor 2014-2020 is vastgesteld op € 3,4  en dekt daarbij sub-programma’s op het gebied van milieu en klimaatactie. Voor de volgende EU- begroting tussen 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor om de financiering van LIFE met bijna 60% te verhogen.

Door:

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie

Het LIFE-programma
Uitreiking van de LIFE-award
European Green Week
Tips voor het schrijven van LIFE-voorstellen