Nieuws

Publicatie: 20 september 2021

Door:


Wat worden komend jaar de plannen in Europa? Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, op 15 september verduidelijkt in de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak. De nadruk lag op de volgende onderwerpen: Europese gezondheidszorg, een sterker Europa in het internationale veld, Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en bescherming van de Europese levenswijze.

Europese gezondheidszorg

Von der Leyen noemde drie Europese prioriteiten op het gebied van volksgezondheid: ten eerste het versnellen van de wereldwijde COVID-vaccinatie, vanwege het feit dat minder dan 1% van de wereldbevolking gevaccineerd is. Ten tweede wees ze op de inspanningen in Europa om de vaccinatie voort te zetten omdat de vaccinatiegraad nog erg verschilt binnen de Unie. De derde prioriteit richt zich op het realiseren van een goed niveau van ‘pandemieparaatheid’ en het operationeel maken van de HERA-autoriteit om de daad bij woord te voegen met betrekking tot de bouw van een Europese gezondheidsunie.

Een sterker Europa in het internationale veld

De Commissievoorzitter noemde de Global Gateway als nieuwe connectiviteitsstrategie. Hiermee kunnen wereldwijde partnerschappen worden opgezet, waardoor de EU kan concurreren met het Chinese ‘Belt and Road Initiative’ en het Amerikaanse ‘Build Back a Better World’. De Commissie-Von der Leyen heeft zich daarmee duidelijk voorgenomen een assertievere rol in de wereldpolitiek te spelen. Verder kondigde Von der Leyen de nieuwe Indo-Pacifische strategie aan. Deze nieuwe strategie moet de handelsbanden gaan verdiepen met het Indo-Pacifisch werelddeel, door mondiale toeleveringsketens te versterken en nieuwe investeringsprojecten te ontwikkelen op het gebied van groene en digitale technologieën.

De Europese Green Deal

In haar Staat van de Unie kondigde Von der Leyen aan dat naast de introductie van het ‘Fit for 55%-pakket’ er vier miljard euro wordt vrijgemaakt om te investeren in klimaatfinanciering van arme en minder ontwikkelde landen. Daarbovenop gaat de Commissie de externe financiering voor biodiversiteit verdubbelen. Verder zal het nieuwe Europees Bauhaus project een creatieve impuls moeten geven aan de wereld van architecten, ontwerpers en ingenieurs die de stedelijke en regionale omgeving in Europa vorm gaan geven. Daarnaast zullen vervuiling van grond- en oppervlaktewater en de strategie tegen wegwerpplastic in 2022 extra aandacht krijgen.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De Commissie-Von der Leyen stelt dat digitale technologie het verschil maakt tussen succes en mislukking in onze samenleving. De Commissie lanceert een groot aantal plannen op dit gebied. Hier gaat het onder meer over cyberwetgeving om Europa weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen, het lanceren van een wereldwijd systeem voor beveiligde communicatie, wetgeving om Europa een voorsprong te geven bij de productie van microchips en een initiatief om de digitale vaardigheden van Europese burgers te verbeteren.

Bescherming van de Europese levenswijze

In de toespraak wordt verder benoemd dat de gemeenschappelijke waarden van de EU, waaronder democratie, de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting. Zij blijven fundamenteel en zullen centraal blijven staan bij het maken van Europees beleid. Deze waarden zijn verankerd in de Europese Verdragen en Europa is vastberaden om deze te blijven verdedigen. Onder deze noemer heeft de Commissie het voornemen om een Media Freedom Act te ontwikkelen. Hiermee blijft de vrije pers gewaarborgd, maar wordt ook de overdacht van strafvervolging en het regelen van wederzijdse erkenning van ouderschap in de lidstaten vereenvoudigd.

Bron

Toespraak Staat van de Unie 2021, Europese Commissie

Door

Paul Verburg, Huis van de Nederlandse Provincies