Nieuws

Publicatie: 21 september 2020

Door: en


Biologische landbouw is belangrijk voor het verwezenlijken van de Europese Green Deal. Hoe kunnen (decentrale) overheden sturen op een omslag van de landbouwsector? Welke Europese maatregelen helpen daarbij? De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over het toekomstige actieplan voor biologische landbouw.

Actieplan voor biologische landbouw

De biologische landbouwsector is van belang voor het waarmaken van zowel de Farm-to-Fork strategie als de biodiversiteitsstrategie 2030. Het algemene doel is om tegen 2030 minstens 25% van de landbouwgrond biologisch te bebouwen, en om de biologische viskweek aanzienlijk te vergroten. De Commissie heeft hiervoor een actieplan voorgesteld, bedoeld om hele agrofoodketen te verduurzamen. Het gaat om maatregelen zoals het stimuleren van de vraag en het aanbod van biologische producten. Het actieplan wordt niet alleen gericht op een duurzaam voedselsysteem, maar ook op het ombuigen van het verlies aan biodiversiteit.
Het actieplan wordt een aanvulling op de nieuwe verordening voor de biologische landbouw (Verordening (EU) 2018/848). Deze verordening is gericht op eerlijke concurrentie voor landbouwers, het voorkomen van fraude en het versterken van consumentenvertrouwen. De verordening zal een jaar later dan gepland, op 1 januari 2022, in werking treden. Het uitstel moet zorgen voor een soepele overgang en betrokkenen in staat stellen zich goed voor te bereiden.

Uw Feedback

De Commissie wil graag de mening van onder andere de decentrale overheden horen. U kunt uw feedback geven op de zogenoemde roadmap van de Commissie. Dit zal zij gebruiken bij het verfijnen van het voorstel. Deze feedbackronde is geopend van 4 september 2020 tot 23 oktober 2020. U kunt uw feedback op het actieplan via deze pagina geven. Daarnaast kunt u ook uw mening geven door middel van een publieke consultatie. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen hier ingaan op aspecten van de wetgeving en het beleid van de EU voordat de Commissie het voorstel afrondt. Deze feedbackperiode is geopend van 4 september 2020  tot 27 november 2020. U kunt uw mening geven via de enquête op deze pagina.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Commission launches public consultation on EU organic plan, backs regulation postponement, Euractiv

Meer informatie

Organic farming – action plan for the development of EU organic production, de Europese Commissie
Organic farming – action plan for the development of EU organic production – public consultation, de Europese Commissie
Farm-to-Fork strategie, de Europese Commissie
Biodiversiteitsstrategie 2030, de Europese Commissie