Nieuws

Publicatie: 15 maart 2021

Door: en


De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wil de Europese Unie (EU) de burgerparticipatie vergroten en daarmee een veerkrachtiger Europa creëren. Burgers krijgen de kans om hun stem te laten horen over de toekomst van de EU. Decentrale overheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij middels het organiseren van lokale events de burgerparticipatie kunnen bevorderen.

De Conferentie over de Toekomst van Europa

De Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa is ondertekend door de Europese Commissie, Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. In de Gezamenlijke Verklaring zijn onder andere de doelstellingen en reikwijdte van de Conferentie benoemd. De Conferentie zal onderwerpen behandelen, zoals de uitdagingen die de coronacrisis heeft meegebracht, maar ook onderwerpen uit de Strategische Agenda van de EU 2019-2024. In de Strategische Agenda van de EU worden verschillende prioriteiten uiteengezet waar de Europese Raad zich op zal focussen. De prioriteiten zullen tevens als voorbeeld dienen voor het werk van andere EU-instellingen tot 2024. De agenda heeft vier hoofdpunten:

  • Bescherming van de vrijheden en burgers;
  • Het ontwikkelen van een sterke economische grondslag;
  • Het opbouwen van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa;
  • Het stimuleren van Europese belangen en waarden op wereldwijd niveau.

Uitleg over de aanpak van deze doelen kunt u hier lezen.

Burgerparticipatie

EU-burgers krijgen de kans om hun belangen uit te spreken tijdens verschillende soorten evenementen, zoals panels en debatten. De burgerparticipatie dient bij te dragen aan het toekomstige beleid en de democratische waarden van de EU. De Conferentie is gebaseerd op inclusiviteit, openheid en transparantie waarbij tegelijkertijd de privacy van de burgers beschermd wordt. Op 19 april is het digitaal burgerplatform gelanceerd. Het burgerplatform is beschikbaar in 24 talen, waardoor alle EU-burgers hun ideeën kunnen delen en makkelijk op de hoogte kunnen blijven van evenementen.

Omdat alle lidstaten en hun instituties worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Conferentie, kunnen decentrale overheden hierbij ook een belangrijke rol spelen. Ze kunnen namelijk aanvullende evenementen organiseren die burgers de kans geven om op een interactieve manier bij te dragen aan het toekomstige beleid van de EU. Hierbij kan gedacht worden aan burgerforums. Op deze manier zal de Conferentie een groter bereik hebben dan enkel de hoofdsteden van Europa.

Suggesties die via het digitale platform zijn ingestuurd en de ideeën uit alle events zullen worden verzameld en geanalyseerd. Dit feedback mechanisme zal bijdragen aan het omzetten van de suggesties en ideeën in concrete aanbevelingen voor de EU. De verwachting is dat de eerste aanbeveling in de lente van 2022 aangedragen kan worden.

Bron

Gezamenlijke verklaring over de conferentie over de Toekomst van Europa, Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Europees recht en beleid decentraal, Kenniscentrum Europa decentraal
Persbericht van de Raad van de Europese Unie over de Conferentie, Raad van de Europese Unie
Een nieuwe strategische agenda 2019-2024, Raad van de Europese Unie