Nieuws

Publicatie: 27 mei 2019

Door: en


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een rapport uitgebracht over de Europese financiering van duurzame projecten in 2018. Het betreft projecten waarbij één of meerdere Nederlandse partners betrokken zijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie een tool gelanceerd die per regio kan laten zien waar verschillende subsidiegelden terechtkomen. Beide publicaties dragen bij aan het inzichtelijk maken van het gebruik en de verdeling van Europese financieringsinstrumenten.

Subsidies voor klimaat, milieu en transport

Het rapport van de RVO geeft informatie over de fondsen die zich specifiek richten op projecten rondom milieu, klimaat en transport. Het gaat onder meer om het LIFE-programma, TEN-T en de Interreg-fondsen. De data hebben betrekking op 2018. De onderstaande tabel geeft de cijfers per subsidieprogramma weer:

Fonds Aantal projecten met Nederlandse partners Aantal Nederlandse partners Subsidie voor betreffende projecten
LIFE 9 9 € 7,4 miljoen
CEF Transport/TEN-T 7 8 € 65,6 miljoen
INTERREG North Sea Region 21 56 € 11 miljoen*
INTERREG North West Europe 27 67 € 24,2 miljoen*
INTERREG Europe 16 20 € 4,9 miljoen*
Horizon 2020: Transport 39 63 € 28,9 miljoen
Horizon 2020: klimaat en milieu 37 75 € 26 miljoen

* De bedragen bij de INTERREG-programma’s hebben betrekking op het geld dat de Nederlandse partners hebben gekregen binnen een project
Meer informatie en cijfers over de verschillende fondsen is te vinden in het rapport van de RVO. Lees voor een algemeen overzicht van de fondsen voor projecten rondom klimaat en milieu onze recente Praktijkvraag.

Besteding Europese Structuur- en Investeringsfondsen

De Europese Commissie lanceerde vorige week een tool die de besteding van gelden uit de Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF) per regio inzichtelijk kan maken. Het platform kan data voor verschillende fondsen, programma’s en thema’s per land en regio weergeven, en beschikt over de gegevens van meer dan 530 subsidieprogramma’s. De tool biedt ook de mogelijkheid om data te visualiseren en over te nemen. Decentrale overheden kunnen de tool dus ook gebruiken om op hun eigen website inzicht te geven in het gebruik van Europese financiering.

Door:

Erwin de Pagter en Jos Pees, kenniscentrum Europa decentraal

Bronnen:

Rapportage – EU financiering van klimaat, duurzaam transport en circulaire economie projecten 2018, RVO
European Structural and Investment Fund – explore our data, Europese Commissie
Regionaal beleid en structuurfondsen, kenniscentrum Europa decentraal
EU-wijzer voor provincies, kenniscentrum Europa decentraal
Praktijkvraag: Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen?, kenniscentrum Europa decentraal