Nieuws

Publicatie: 9 december 2019

Door:


Tenders Electronic Daily gaat strenger controleren op het correcte gebruik van het CPV-systeem. Foutief gebruik van de verplichte CPV-codes kan een schending van het aanbestedingsrecht betekenen. Het is daarom belangrijk goed te controleren of de geselecteerde CPV-codering past bij het voorwerp van opdracht.

Strenge controle

Tenders Electronic Daily (TED) gaat vanaf 15 januari 2020 streng controleren of de CPV-code die is gebruikt bij de aankondiging overeenkomt met de hoofdopdracht van de aanbesteding. TED is een supplement van het Publicatieblad van de EU, dat alle aan te besteden overheidsopdrachten binnen en buiten de EU publiceert. Indien TED constateert dat een foute benaming is gebruikt door een aanbestedende dienst, wordt de aanbesteding niet langer op TED gepubliceerd. Ook reeds gepubliceerde dossiers zullen worden gecontroleerd.

Het CPV-systeem

Het Common Procurement Vocabulary-systeem vormt een algemeen systeem van nomenclaturen voor aan te besteden overheidsopdrachten. Het gebruik hiervan is verplicht voor aanbestedende diensten – bij elke aanbesteding moet de meest accurate CPV-code worden gebruikt. In enkele gevallen, voornamelijk wanneer de code is opgenomen in bijlage II van aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU, kan de CPV-codering een duidelijke indicatie zijn bij de classificering van een opdracht als werk, levering of dienst, maar dit is zeker niet altijd het geval. Foutief gebruik kan dan ook een verkeerde classificatie van een opdracht impliceren.
Elke CPV-code is opgebouwd uit afdelingen, groepen, klassen en categorieën. Zo is de CPV-code voor ‘archiveringsdiensten’ als volgt opgebouwd:

  • De afdeling is 79000000 (Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging);
  • De groep is 79900000 (Diverse zakelijke en andere diensten);
  • De klasse is 79990000 (Diverse zakelijke diensten);
  • De categorie is 79995000 (Bibliotheekbeheer);
  • De (eerste en in dit geval enige) precisering is 79995100 (Archiveringsdiensten).

De CPV-verordening bevat een limitatieve lijst van alle CPV-codes waar uit gekozen kan worden. Om te bepalen welke CPV-code moet worden gehanteerd kan deze verordening worden geraadpleegd. Op de website van Kenniscentrum Europa decentraal staat tevens een eenvoudig te gebruiken zoekmachine om snel de juiste CPV-code te vinden. De factsheet van Kenniscentrum Europa decentraal over de CPV-systematiek wordt bijgewerkt en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Door:

Bram Schreuder en Maurits Terlouw, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Kies de juiste CPV-codes bij uw opdracht, Nieuwsbericht TenderNed

Meer informatie:

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
CPV, Kenniscentrum Europa decentraal
CPV-zoekmachine, Kenniscentrum Europa decentraal
Hebben we bij aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?, praktijkvraag Kenniscentrum Europa decentraal