Nieuws

Publicatie: 27 juli 2020

Door:


De Europese Commissie heeft een consultatie geopend over de richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn). De Commissie wil deze herzien, zoals ook al aangekondigd in het Werkprogramma van de Commissie van 2020.

NIS-richtlijn

De NIS-richtlijn is in augustus 2016 in werking getreden. In Nederland is deze geïmplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, die op 17 oktober 2018 is aangenomen. De richtlijn was de eerste concrete uitwerking van Europese wetgeving over cybersecurity en dient om de cybersecurity in het algemeen en de veerkracht van netwerk- en informatiesystemen in de lidstaten, dus ook die van decentrale overheden, te verbeteren. Wat dit betekent voor decentrale overheden kunt u lezen in deze Praktijkvraag.

Aangekondigde herziening

De herziening vloeit voort uit een van de prioriteiten van de Europese Commissie: Europe fit for the digital age. Lees hierover meer in dit artikel. Met de herziening beoogt de Commissie het niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen verder te vergroten. Decentrale overheden maken voor verschillende toepassingen gebruik van deze systemen, bijvoorbeeld bij het verwerken van persoonsgegevens. Belanghebbenden en burgers worden gevraagd hun mening en ervaringen te delen. Dat kan tot 2 oktober 2020 via deze link.

Bron

EU Cybersecurity: Commission launches public consultation on the NIS directive, Europese Commissie

Meer informatie:

A Europe fit for a digital age, Kenniscentrum Europa decentraal
Wat kan de EU voor onze overheidsorganisatie betekenen op het gebied van cyberveiligheid?, Kenniscentrum Europa decentraal