Nieuws

Publicatie: 14 januari 2022

Door:


In juni 2019 is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (Richtlijn 2019/882) gepubliceerd. Lidstaten hebben drie jaar de tijd om de bepalingen uit de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland wordt de richtlijn omgezet in het wetsvoorstel Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten. Dit wetsvoorstel wordt geconsulteerd sinds eind december 2021. Belanghebbende partijen kunnen nog tot 25 februari reageren op het voorstel.

Europese Toegankelijkheidsrichtlijn

Richtlijn 2019/882 heeft als doel om de met name digitale en elektronische producten en diensten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hierbij gaat het onder andere om computers, betaal- en incheckautomaten, e-books en e-readers, bepaalde transportdiensten, telefonie en faciliteiten voor e-commerce. De Toegankelijkheidsrichtlijn vereist dus dat er bindende regelgeving komt voor de toegankelijkheid van een groot aantal digitale en elektronische diensten en dat producten en aanbieders aan die eisen voldoen.

Lidstaten dienen uiterlijk op 28 juni 2022 aan de richtlijn te voldoen. Inmiddels is er voor Nederland een concept wetsvoorstel gereed.

Internetconsultatie

De consultatie gaat over de implementatie van de Toegankelijkheidsrichtlijn, in de vorm van de Nederlandse ‘Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten’. Voor decentrale overheden is de Toegankelijkheidsrichtlijn onder meer van belang bij het gunnen van overheidsopdrachten, zo blijkt uit artikel 24 van Richtlijn 2019/882. Hierbij hebben overheidsinkopers de specifieke verplichting om rekening te houden met minimale toegankelijkheidseisen in de technische specificaties voor producten, diensten en gebouwde werken die ze aanschaffen en die bedoeld zijn voor gebruik door natuurlijke personen.

De consultatie staat nog open tot 25 februari 2022. U kunt via deze link reageren op de consultatie.

Bron

Internetconsultatie Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten, Overheid.nl

Meer informatie

Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa decentraal