Nieuws

Publicatie: 1 november 2021

Door:


De Europese TEN-E-Verordening is gericht op het onderling verbinden van energie-infrastructuur van de EU-lidstaten. Voor zulke projecten stelt de Europese Commissie fondsen beschikbaar. De voorwaarden waaronder projecten in aanmerking komen voor subsidie worden vastgelegd in een aparte verordening: de CEF-verordening. Op grond daarvan wordt een nieuwe gedelegeerde verordening vastgesteld, met daarin de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie voor grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie. Die gedelegeerde verordening wordt nu geconsulteerd.

Connecting Europe Facility en hernieuwbare energie

Verordening 2021/1153 richt de zogenoemde ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) in. Op grond daarvan kan de EU grensoverschrijdende infrastructuurprojecten op het gebied van energie, transport en digitale technologie financieel ondersteunen. De nieuwe financieringsperiode voor dit fonds loopt van 2021 tot en met 2027. Voor die periode is een nieuwe categorie samenwerkingsprojecten geïdentificeerd, die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning: grensoverschrijdende infrastructuurprojecten voor hernieuwbare energie. Voor de realisatie van dit soort projecten komt tenminste 875 miljoen euro beschikbaar in de financieringsperiode.

De Europese Commissie consulteert nu de tekst van een gedelegeerde verordening, waarin wordt vastgelegd wat de definities zijn en de voorwaarden waaronder grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie in aanmerking komen voor financiering. Ook de procedure die moet worden gevolgd, wordt nu bepaald.

Raadpleging

De openbare raadpleging is beschikbaar via de link onderaan deze pagina (onder ‘bron’). De consultatie staat open tot en met 18 november 2021. De consultatie staat open voor alle geïnteresseerde partijen.

BRON

Hernieuwbare energie – gedetailleerde regels voor de selectie van grensoverschrijdende projecten (gedelegeerde handeling)

DOOR

Jochen Meulman, Kenniscentrum Europa decentraal

MEER INFORMATIE

EU-fondsenwijzer: Connecting Europe Facility (CEF)

Herziening TEN-E-Verordening: Commissie presenteert haar voorstel