Nieuws

Publicatie: 22 maart 2021

Door: en


Na meer dan 16 maanden discussiëren zijn de 29 partnerstaten (de 27 Europese lidstaten samen met Noorwegen en Zwitserland) tot een akkoord gekomen over de conceptversie van het programma voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) 2021-2027. Decentrale overheden kunnen nu feedback geven op het programma.

Nieuwe strategie voor effectievere samenwerking

Het nieuwe Interreg programma biedt decentrale overheden de kans om effectiever te kunnen samenwerken met andere regio’s. Het doel van het programma is om samenwerkingen tussen regio’s en de realisatie van regionaal beleid in Europa te stimuleren. Er zijn drie sub programma’s die over verschillende doelstellingen gaan. In de conceptversie worden de algemene strategie en de belangrijkste kenmerken van het programma beschreven. Eén van de kenmerken is dat de samenwerkingsprojecten regionaal beleid moeten verbeteren, door ervaringen uit eerdere samenwerkingen te benutten. Daarnaast zal het programma zich blijven richten op het faciliteren van policy learnings en best practices. Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van netwerken en het uitwisselen van ervaringen.

Meer informatie over Interreg leest u hier.

Feedback

Alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan de consultatie over de conceptverordening. De consultatie bestaat uit een vragenlijst die decentrale overheden tot 16 april 2021 via deze link kunnen invullen. De antwoorden uit de vragenlijst zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen van het nieuwe programma. Er zal op 24 maart ook een webinar georganiseerd worden over de consultatie. Tijdens de webinar worden de belangrijkste kenmerken van het programma besproken en is er een gelegenheid om vragen te stellen.

Bron

Conceptversie samenwerkingsprogramma, Interreg 2021-2027

 Meer informatie

Europese territoriale samenwerking, Kenniscentrum Europa decentraal
Voorstel verordening inzake Europese territoriale samenwerking (Interreg), Kenniscentrum Europa decentraal
Europese programma’s GROS, Kenniscentrum Europa decentraal
Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen? Kenniscentrum Europa decentraal