Nieuws

Publicatie: 27 februari 2023

Door:


Het Digital Decade 2030 beleidsprogramma richt zich op de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Dit beleidsprogramma moet ervoor zorgen dat de Europese Unie digitaal soeverein wordt, waarbij de Europese Unie de controle houdt over het eigen telecommunicatiebeleid, het digitale verkeer en de voorwaarden die daaraan worden gesteld. De Digital Decade heeft daarbij ook als doel burgers en bedrijven deel uit te laten maken van een digitale toekomst die mensgericht, duurzaam en welvarend is. In het programma worden vier hoofddoelen genoemd, welke samen het Digitaal Kompas vormen:

  • Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals;
  • Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen;
  • Digitale transformatie van bedrijven;
  • Digitalisering van overheidsdiensten.

Key Performance IndicatorsConsultatie over het Digital Decade 2030 programma geopend

Het beleidsprogramma, welke in maart 2021 voor het eerst werd gepresenteerd door de Europese Commissie, wordt op dit moment gefinaliseerd met onder andere de toevoeging van zogeheten key performance indicators (KPI’s). Dit betreffen de indicatoren waarmee gemeten kan worden hoever een lidstaat is wat betreft de doelen die worden gesteld in het Digital Decade beleidsprogramma. Deze KPI’s hebben dus direct betrekking op deze doelstellingen en zien bijvoorbeeld toe op het percentage burgers dat digitale vaardigheden beheerst en de mate waarin 5G beschikbaar gesteld wordt in een lidstaat. Aan de hand van deze indicatoren kan vervolgens  worden bepaald welke progressie de lidstaat in kwestie precies gemaakt heeft.

Internetconsultatie

De Europese Commissie heeft een voorlopige versie van de KPI’s opgesteld en ontvangt hierop graag feedback. U kunt via deze link tot en met 13 maart 2023 feedback geven.