Nieuws

Publicatie: 8 november 2021

Door: en


In het kader van betere regelgeving wil de Europese Commissie de zwemwaterrichtlijn uit 2006 herzien. Deze richtlijn heeft als doel om de kwaliteit van zwemwater te behouden, beschermen en verbeteren. Bij de herziening van deze richtlijn consulteert de Commissie belanghebbenden, zoals provincies. Zij houden toezicht op de naleving van de zwemwaterrichtlijn.

Zwemwaterrichtlijn

De Europese Unie wil zwemwater beschermen, behouden en verbeteren. Om die reden ontwikkelde de EU in 1975 afspraken over waterkwaliteit in de zee en het binnenland. Specifiek let men op de aanwezigheid van fecale bacteriën in zwemwater, zoals E.coli. De regels beschermen burgers tegen milieurisico’s. Betere kwaliteit van zwemwater is ook goed voor de economie, omdat het toerisme aantrekkelijker maakt.

HERZIENING

De vereenvoudiging en actualisering van deze regels gebeurde in 2006 en nu wil de Commissie weten waar en hoe er verbetering plaats kan vinden. Afgelopen decennia merkte de Commissie dat de zwemwaterkwaliteit op sommige plaatsen beter was dan op andere. Bovendien zijn er nieuwe aanbevelingen onder invloed van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Provincies zijn op twee manieren betrokken bij de zwemwaterrichtlijn. In de eerste plaats monitoren en classificeren ze water door het geven van een positief of negatief zwemadvies. Daarnaast staan ze in voor de veiligheid door het publiek te informeren over de waterkwaliteit.

RAADPLEGING

De openbare raadpleging staat op de volgende pagina onderaan. De consultatie is beschikbaar tot en met 20 januari 2022. De doelgroepen voor de consultatie zijn de overheidsinstanties op alle niveaus, verenigingen, bedrijven, ngo’s, academische wereld en onderzoeksinstituten. Met andere woorden: diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de zwemwaterrichtlijn.

BRON

Zwemwaterkwaliteit: Europese Commissie herziet de EU-regels

DOOR

Yana De Naghel en Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

MEER INFORMATIE

Zwemwater, Kenniscentrum Europa decentraal