Nieuws

Publicatie: 31 januari 2022

Door:


Chemische stoffen: wat moet, wat mag en wat mag niet? De Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de REACH-verordening. Deze verordening legt verboden of beperkingen op voor de registratie, beoordeling en controle van chemische stoffen waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. U kunt tot april 2022 deelnemen aan de raadpleging.

Wat is REACH?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. De verordening kan stoffen aanmerken als gevaarlijk of zeer zorgwekkend, en een verbod instellen op bepaalde stoffen. De meeste PFAS (een verzameling van zo’n 6000 chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn en niet afbreken in het milieu) zijn overigens momenteel niet verboden – er is wel een voorstel ingediend voor zo’n algemeen verbod.

Welke problemen zijn er?

Deze consultatie werd al aangekondigd in de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen uit 2020, die als doel heeft om een gifvrij milieu zonder verontreiniging te bereiken. Deze strategie stelde meerdere problemen in de werking en uitvoering van de REACH-verordening vast.

Het duurt bijvoorbeeld te lang voor een verbod op een bepaalde stof tot stand komt en bij veel chemische stoffen is er sprake van gebrekkige kennis. Bovendien is er onvoldoende aandacht voor de effecten van het combineren van chemische stoffen. Daarnaast zijn procedures voor registratie en controle op chemische stoffen te complex en inflexibel en is het toezicht niet in alle landen even effectief.

Opties ter verbetering

In de raadpleging over de REACH-verordening stelt de Commissie gerichte vragen die ingaan op verschillende opties die zij overweegt om deze pijnpunten aan te pakken. Burgers en belanghebbenden, waaronder overheden, worden uitgenodigd om deze vragen te beantwoorden en hun visie over het gebruik en de herziening van bepalingen van de REACH-verordening te delen.

GeĂ¯nteresseerden kunnen tot 15 april 2022 reageren via deze website.

Naar verwachting volgt de herziening van de REACH-verordening in het laatste kwartaal van 2022.

Door:

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Wetgeving inzake chemische stoffen – herziening van de REACH-verordening met het oog op een gifvrij milieu, Europese Commissie

Meer informatie:

Zeer zorgwekkende stoffen, Kenniscentrum Europa decentraal