Nieuws

Publicatie: 23 november 2020

Door: en


Hoe blijven landelijke gebieden leefbaar tegen de achtergrond van bevolkingskrimp en steeds minder voorzieningen? De Europese Commissie houdt een consultatie over de toekomst van plattelandsgebieden. Het gaat over de langetermijnvisie voor landelijke gebieden. De uiteindelijke visie wordt in het tweede kwartaal van 2021 gepresenteerd.

Langetermijnvisie

In de consultatie verzamelt de Commissie meningen van geïnteresseerden over de toekomst van plattelandsgebieden tegen 2040. De focus ligt op connectiviteit, demografische verandering, lage inkomens en beperkte toegang tot diensten. Daarnaast wil de Commissie ook prioritaire beleidsonderwerpen betrekken in de visie, zoals de Green Deal, digitale transformatie en de coronacrisis. Welke gebieden in Nederland gecategoriseerd worden als plattelandsgebieden is te vinden op de website van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

Feedback

De consultatie bestaat uit een vragenlijst die in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar is. Er kan nog tot 30 november 2020 gereageerd worden op de consultatie via deze link.

Bron

Rural development – long-term vision for rural areas, Europese Commissie

Door

Monika Beck en Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Plattelandsontwikkeling, Europese Commissie
Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), Kenniscentrum Europa decentraal