Nieuws

Publicatie: 29 september 2023

Door: en


De Europese Commissie vraagt om feedback over een wijziging van het ontwerpbesluit omtrent de e-formulieren voor de bekendmaking van aankondigingen. De ingezonden feedback wordt door de Commissie verwerkt in het definitieve initiatief, welke door een comité moet worden goedgekeurd voordat de ontwerpwijziging in werking treedt. De deadline voor feedback is 17 oktober 2023.

Achtergrond

Als een aanbestedende dienst een overheidsopdracht wil uitzetten is deze verplicht de opdracht aan te kondigen. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerde ondernemingen zich inschrijven.

Op basis van Verordening (EU) 2019/1780 moet de aanbestedende dienst een standaard digitaal formulier invullen voor het bekendmaken van een aankondiging van een overheidsopdracht. Dit e-formulier is EU-breed gestandaardiseerd om onder andere taalbarrières te voorkomen en daarmee ondernemingen uit de gehele EU een gelijke kans te geven om zich in te schrijven voor de opdracht. Het standaardformulier moet regelmatig worden aangepast in het licht van de behoeften van de aanbestedende diensten en nieuwe technologieën op het gebied van aanbestedingsgegevens. Het ontwerp van dit formulier is vastgelegd in het ontwerpbesluit. Deze wordt door de Commissie opgesteld en moet worden goedgekeurd door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van alle lidstaten.

Feedback

Er kan feedback ingezonden worden voor het ontwerpbesluit. De feedback wordt meegenomen in het definitieve Commissie-initiatief. Feedback kan tot en met 17 oktober 2023 worden ingezonden.

Bron

Overheidsopdrachten — digitale standaardformulieren (e-formulieren) voor de bekendmaking van aankondigingen (wijziging) – Europese Commissie

Meer informatie:

Van aankondiging tot gunning – Kenniscentrum Europa Decentraal