Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door: en


Volgens de Europese Commissie voldoet Nederland niet aan de Europese wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties. Nadat de Commissie Nederland in januari al een aanmaningsbrief stuurde, heeft zij nu een met redenen omkleed advies uitgebracht. De Nederlandse regering heeft nu twee maanden de tijd om de argumenten van de Commissie van repliek te voorzien.

Automatische erkenning

De zogenoemde inbreukprocedure van de Commissie heeft in dit geval betrekking op de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de aanvullende Richtlijn 2013/55/EU. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat professionals binnen de EU makkelijker in andere lidstaten aan het werk kunnen doordat hun beroepskwalificaties automatisch overal binnen de Unie moeten worden erkend.
De richtlijnen hebben met name betrekking op registerberoepen zoals artsen, verpleegkundigen en apothekers. De Commissie verwijt Nederland te weinig transparant te zijn over regels in de nationale wetgeving die de erkenning van diploma’s uit andere lidstaten kunnen bemoeilijken. Ook betwijfelt de Commissie of dergelijke belemmeringen wel proportioneel zijn.

Inbreukprocedure

In januari stuurde de Commissie reeds een aanmaningsbrief, die het begin van de inbreukprocedure markeert. Nu de Commissie ook een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht, heeft de Nederlandse regering twee maanden de tijd om hierop te reageren. Het is vervolgens aan de Europese Commissie om te bepalen of dat ze de zaak wel of niet voorlegt aan het EU-Hof van Justitie.

Bron

Commission takes further action to ensure professionals can fully benefit from the internal market, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Vrij verkeer, dossier Europa decentraal
Vrij verkeer van diensten, website Europa decentraal