Nieuws

Publicatie: 4 februari 2019

Door: en


Omdat nog niet bekend is of het VK met een deal of zonder een deal uit de EU zal vertrekken, wil de Europese Commissie de EU op alle mogelijke scenario’s voorbereiden. Sinds begin december is de Commissie bezig met het bekendmaken van voorbereidingsplannen voor een no deal-Brexit. Op 30 januari werden er nieuwe voorstellen voor maatregelen gepubliceerd. Deze maatregelen hebben betrekking op het Erasmus+-programma, sociale zekerheid en het EU-budget.

No deal-Actieplan Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde al eerder op 19 december een actieplan voor de voorbereiding op een no deal-Brexit. Dit actieplan gaat over zaken als verblijfsrechten, sociale zekerheid, financiële diensten, luchttransport, wegtransport, goederenexport en Europees klimaatbeleid. U leest in dit artikel wat dat actieplan inhoudt. De no deal-voorbereidingen van de Commissie moeten voldoen aan een zestal voorwaarden. Lees hierover meer in dit artikel van Europa decentraal.

Erasmus+

Erasmus+ is een Europees mobiliteitsprogramma voor studenten, trainees en docenten in het hoger onderwijs. Bij een no deal-Brexit zouden de 14.000 EU-burgers die via Erasmus+ in het VK zijn en de 7.000 VK-burgers die via dit programma in de EU zijn hun uitwisselingsprogramma niet kunnen afmaken. De voorgestelde verordening regelt dat deze mensen hun uitwisseling nog wel kunnen afronden en hier nog steeds de bijbehorende beurs voor krijgen.

Sociale zekerheid

Het nieuwe voorstel van de Commissie houdt in dat de sociale zekerheidsrechten van EU-burgers gewaarborgd worden. Dit betekent dat periodes van verblijf, werk en verzekering van EU-burgers in het VK vóór de Brexit blijven meetellen wanneer sociale zekerheidsrechten (bijvoorbeeld pensioen) berekend worden in een van de lidstaten. Periodes van verblijf, werk en verzekering in het VK ná de Brexit tellen hiervoor niet meer mee.

EU-budget

Dit voorstel stelt de EU in staat om bij een no deal-Brexit gedurende 2019 betalingen te blijven doen aan begunstigden in het VK voor afspraken die vóór de Brexit zijn aangegaan. Dit zal alleen gebeuren onder de voorwaarde dat het VK ook haar verplichtingen onder het EU-budget van 2019 nakomt. Deze maatregel kan de eventuele schade beperken in sectoren als onderzoek, innovatie en landbouw, die allemaal EU-financiering krijgen.
De Commissie gaat met het Europees Parlement en de Raad samenwerken om ervoor te zorgen dat deze maatregelen nog voor 30 maart 2019 in werking treden.

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden

Ook gemeenten, provincies en waterschappen gaan de gevolgen van Brexit merken. De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden biedt deze organisaties inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Bron

Brexit Preparedness: European Commission adopts final set of “no-deal” contingency measures for Erasmus+ students, social security coordination rules and the EU budget, Europese Commissie

Meer informatie

Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Commissie maakt no deal-voorstellen bekend voor EU-visserijsector, nieuwsbericht Europa decentraal
Europese Commissie presenteert actieplan no deal-Brexit, nieuwsbericht Europa decentraal
Voorstel voor een verordening voor het voortzetten van het Erasmus+ programma, Europese Commissie
Voorstel voor een verordening voor contingency maatregelen voor de coördinatie van sociale zekerheid, Europese Commissie
Voorstel voor een verordening voor maatregelen voor het implementeren en financieren van het algemene budget van de Unie in 2019, Europese Commissie