Nieuws

Publicatie: 18 december 2020

Door:


De Europese Commissie presenteerde op 15 december een hervorming van de digitale ruimte. Het betreft een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere online platforms die in de Europese Unie actief zijn. De nieuwe regels zijn ondergebracht in de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten.
 


 

Europa’s digitale decennium

De nieuwe regels beschermen de consument en diens grondrechten op het internet beter en zorgen voor eerlijkere en meer open digitale markten voor iedereen. De regels gaan de innovatie, de groei en het concurrentievermogen bevorderen en gebruikers nieuwe, betere en betrouwbare onlinediensten opleveren. De Digital Services Act en de Digital Markets Act staan samen centraal in de ambitie van de Commissie om ervoor te zorgen dat dit Europa’s digitale decennium wordt.

Digital Services Act

De Digital Services Act (wet inzake digitale diensten) heeft als doel grip krijgen op online content om de veiligheid en rechten van burgers online te beschermen, zodat de mens centraal staat en de waarde van data terugvloeit naar de eindgebruikers. De wetgeving moet zorgen voor de kaders waarmee overheden een instrument hebben om het publieke belang te waarborgen en waar nodig te kunnen handhaven.

Digital Markets Act

De Digital Markets Act (wet inzake digitale markten) is in het leven geroepen om een gelijk speelveld in het digitale domein te creëren door grote spelers gedragsregels op te leggen. Momenteel benadeelt de versnippering van de eengemaakte markt startende, kleine en middelgrote ondernemingen die willen groeien, door het ontbreken van een grote binnenlandse markt en door de kosten die ze moeten maken om de verschillende wetgevingen na te leven.

Door:

Marieke ter Horst en Machteld van Dijk, Huis van de Nederlandse Provincies
Dit bericht is met dank overgenomen van het HNP. Orgineel bericht: Commissie komt met nieuwe regels voor digitale platform, HNP

Bron:

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: digitale platforms, Europese Commissie
Wet inzake digitale diensten, Europese Commissie
COM/2020/825 final: Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG