Nieuws

Publicatie: 27 januari 2022

Door:


De nieuwe Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Zij bevatten een aantal aanpassingen, afgestemd op de doelstellingen van de Green Deal, de Europese Klimaatwet en de voorstellen van de Commissie in het kader van haar “Fit for 55”-pakket. De nieuwe Richtsnoeren vervangen de eerdere Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020.

Steun voor groene transitie

Naar aanleiding van een evaluatie van de bestaande Richtsnoeren en een consultatie over de ontwerprichtsnoeren, heeft de Europese Commissie deze nieuwe Richtsnoeren vastgesteld.
Overheden kunnen op basis van de nieuwe Richtsnoeren projecten in het kader van de groene transitie  financieel steunen. Hierbij kan gedacht worden aan projecten op het gebied van milieubescherming, uitstootreductie en de productie van groene energie. Met behulp van de nieuwe Richtsnoeren zorgt de Commissie ervoor dat de staatssteunregels een volwaardige rol spelen bij het ondersteunen van de Green Deal.

Wat zijn richtsnoeren in het kader van staatssteun?

Richtsnoeren geven vooraf duidelijkheid over de manier waarop de Europese Commissie steun zal beoordelen wanneer zij individuele goedkeuring moet verlenen voor steun die bij haar wordt aangemeld. Lidstaten die steun melden op basis van artikel 108 lid 3 VwEU vergroten hun kans op goedkeuring door de Europese Commissie als zij ervoor zorgen dat de steun aansluit bij de voorwaarden die daarvoor in richtsnoeren worden gesteld.

Steuncategorieën in de nieuwe richtsnoeren

In de nieuwe Richtsnoeren zijn de volgende typen staatssteun (‘steuncategorieën’) te vinden. Per categorie zijn de voorwaarden beschreven waar aan moet worden voldaan, zoals het bereik en de ondersteunde activiteiten per categorie, het vereiste van stimulerend effect en het minimaliseren van het effect van de steun op de concurrentie. Voor dat laatste wordt onder andere gekeken naar de geschiktheid en proportionaliteit van de maatregel:

 • Steun voor het verminderen of het verwijderen van de uitstoot van broeikasgassen, met inbegrip van steun voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
 • Steun voor het verbeteren van de energieprestatie en milieuprestatie van gebouwen;
 • Steun voor schone mobiliteit;
 • Steun voor hulpbronnenefficiëntie en het ondersteunen van de transitie naar een circulaire economie;
 • Steun voor het voorkomen of verminderen van niet door broeikasgassen veroorzaakte verontreiniging. Denk hierbij aan luchtvervuiling of vervuiling van waterlichamen;
 • Steun voor milieusanering, het herstel van natuurlijke habitats en ecosystemen, de bescherming of het herstel van biodiversiteit en de implementatie van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie;
 • Steun in de vorm van belastingverlagingen of parafiscale heffingen;
 • Steun voor de zekerheid van een elektriciteitsvoorziening;
 • Steun voor energie infrastructuur;
 • Steun voor stadsverwarming en -koeling;
 • Steun in de vorm van verlagingen van elektriciteitsheffingen voor energie-intensieve gebruikers;
 • Steun voor het sluiten van elektriciteitscentrales die steenkool, turf of olieschalie gebruiken en het stoppen van mijnbouwoperaties met betrekking tot het winnen van kool, turf of olieschalie;
 • Steun voor studies of adviesdiensten over zaken gerelateerd aan klimaat, milieubescherming en energie.

Toepassing nieuwe richtsnoeren

De nieuwe Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie zijn inmiddels formeel aangenomen door de Europese Commissie en vervangen daarmee de eerdere Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020. In dit FAQ-overzicht van de Europese Commissie wordt ingegaan op de wijzigingen in de Richtsnoeren en de groene doelstellingen waar ze bij aansluiten.

Bron

Staatssteun: Commissie keurt nieuwe richtsnoeren staatsteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie goed, persbericht Europese Commissie

Meer informatie