Nieuws

Publicatie: 13 juli 2023

Door:


Op 11 juli hebben zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement vorderingen gemaakt op het gebied van vergroeningsmaatregelen voor vervoer. Deze hebben onder meer betrekking op vrachtvervoer per spoor en op de weg en het verzorgen van alternatieve brandstoffen.

Alternatieve brandstoffen

Het Europees Parlement heeft overeenstemming bereikt over nieuwe regels over het gebruik van alternatieve brandstoffen. Binnen routes op het TEN-T kernnetwerk moet elke 60 kilometer een mogelijkheid voor elektrisch laden van 400 kW beschikbaar zijn in 2026. In 2028 moet dat 600 kW worden. Bussen en vrachtwagens moeten elke 120 kilometer kunnen opladen. Op dezelfde routes moeten waterstofvoertuigen in 2031 elke 200 kilometer kunnen bijtanken. Verder worden er eisen gesteld aan gemakkelijke betalingsmogelijkheden bij deze laad- en tankpunten.

Deze regels vormen de opvolging van de Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze legt lidstaten op dit moment al vergelijkbare, zij het minder vergaande verplichtingen op. Zodra de tekst van de hierop volgende regelgeving beschikbaar is, zullen wij hierover berichten.

Treinvervoer

Onderdeel van de Green Deal is de doelstelling dat in 2050 de transportsector 90% minder broeikasgassen uitstoot. In dit kader heeft de Commissie een pakket aan maatregelen voorgesteld met het doel om goederenvervoer over het spoor groener te maken. Zo moet een voorgestelde Verordening betreffende het gebruik van spoorweginfrastructuur leiden tot meer effici├źntie en zuinigere treinen.

Wegvervoer

Voor vervoer over de weg worden bestaande regels betreffende maximumgewicht en -omvang aangepast zodat emissievrije voertuigen meer marge hebben om de vaak zwaardere emissievrije aandrijvingsvormen te kunnen gebruiken. Hiermee wordt het gebruik van deze technologie├źn gefaciliteerd. Deze regels, vastgelegd in een voorgestelde richtlijn, vervangen de bestaande eisen van Richtlijn 96/53/EG die gaan over maximaal toegestane afmetingen en gewichten van wegvoertuigen. Ook de verbetering van aerodynamica en andere energiebesparingsmaatregelen wordt gestimuleerd.

De voorstellen van de Commissie zullen volgens de gewone wetgevingsprocedure besproken worden door het Parlement en de Raad. De Commissie voorziet tevens binnenkort een herziening van Richtlijn 92/106/EEG betreffende gecombineerd vervoer van goederen.

Bronnen

Green Deal: Greening freight for more economic gain with less environmental impact, Europese Commissie
MEPs adopt new rules for more charging stations and greener maritime fuels, Europees Parlement