Nieuws

Publicatie: 22 februari 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een evaluatie gepubliceerd over de eerder gepubliceerde Aanbeveling digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. In deze evaluatie concludeert de Commissie dat de aanbeveling heeft bijgedragen aan de toename van de digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. De Commissie geeft ook aan dat er nieuwe uitdagingen voor de lidstaten zijn.

Bescherming van cultureel erfgoed

De Commissie heeft de evaluatie uitgebracht omdat er een dringende noodzaak is om Europees cultureel erfgoed te beschermen. De culturele sector heeft aanzienlijke financiële verliezen geleden door de gevolgen van de coronapandemie. Daarnaast heeft de pandemie duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om cultureel erfgoed digitaal toegankelijker te maken. Sinds de invoering van de aanbeveling heeft de technologie zich in een rap tempo ontwikkeld. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren kunnen in de nieuwe behoeftes van de culturele sector voorzien en bijdragen aan het beschermen van culturele erfgoed. Door mee te doen aan verschillende beleidsinitiatieven van de EU en hier ook zelf aan bij te dragen kunnen decentrale overheden een bijdrage leveren aan het digitaal toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

De aanbeveling was destijds een belangrijk deel van de Digitale Agenda voor Europa. De Digitale Agenda omschrijft hoe ICT een essentiële rol moet gaan spelen bij het creëren van een uniforme digitale markt binnen de EU. Anno 2021 is het des te meer van belang om deze aanbeveling te herzien en aandacht te besteden aan de technologische vernieuwingen die door decentrale overheden gebruikt kunnen worden in de culturele sector.

De evaluatie

Hoewel het succes van de afgelopen tien jaar door de Commissie wordt benadrukt, ziet de Commissie ook dat er nog veel vernieuwingen mogelijk zijn. De basis voor deze evaluatie wordt gevormd door consultaties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De volgende conclusies zullen mede de grondslag vormen van toekomstige beleid:

  • Het potentieel van geavanceerde digitale technologieën moet beter gereflecteerd worden in de aanbeveling;
  • De kwaliteit van het digitale culturele materiaal, om de innovatie te verbeteren, moet de focus hebben;
  • De reikwijdte van de aanbeveling moet verbreed worden, zodat onroerend en immaterieel erfgoed er ook onder vallen.

Volgens de Commissie is een gecoördineerde samenwerking tussen de lidstaten nodig om te voldoen aan de eisen van de digitalisering. Het gebruik van geavanceerde technologieën, zoals 3D en Artificial Intelligence, draagt bij aan de versterking van de culturele sector, omdat dit nieuwe kansen met zich meebrengt op het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en toerisme. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan de ontwikkeling van een veilig klimaat voor bedrijven om investeringen in de digitaliseringstechnologie te stimuleren.

Bron

Towards a new policy framework to make cultural heritage institutions ready for the digital age, Europese Commissie
Evaluation of the Commission Recommendation, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal
Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa decentraal
Europees cultureel erfgoed, Europese Raad