Nieuws

Publicatie: 8 juli 2019

Door:


Op woensdag 10 juli organiseert het Europees Comité van de Regio’s een Cohesion Alliance conferentie in Brussel.

Cohesiebeleid

Het cohesiebeleid is het belangrijkste Europese instrument voor de bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en is een van de meest zichtbare EU-beleidsterreinen op lokaal en regionaal niveau. In het licht van de discussie over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020 lanceerden toonaangevende Europese verenigingen van steden en regio’s en het Europees Comité van de Regio’s in oktober 2017 de #CohesionAlliance. Dit is een groeiende coalitie van meer dan 450 institutionele partners en meer dan 11.000 individuele leden, die vinden dat het cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven. Deze alliantie eist dat de EU-begroting na 2020 het cohesiebeleid sterker, effectiever, zichtbaarder en beschikbaarder maakt voor elke regio in de Europese Unie.

Toekomst

Een jaar na de presentatie van de cohesiebeleid wetgevingsvoorstellen 2021 – 2027 door de Europese Commissie, heeft het Europees Parlement zijn standpunt net voor het einde van de zittingsperiode van het Parlement afgerond. De Raad heeft overeenstemming bereikt over de meeste onderdelen van het wetgevingspakket. De onderhandelingen over de verschillende dossiers worden hervat in het najaar van 2019, onder een nieuw Europees Parlement en met een nieuwe Commissie.

Conferentie

Vanwege de ontwikkelingen op het cohesiebeleid dossier m.b.t. de wetgevingsvoorstellen 2021-2027 zal de conferentie op 10 juli vertegenwoordigers van de #CohesionAlliance-partners samenbrengen. Zij zullen de balans opmaken van de resultaten tot nu toe en een krachtige boodschap sturen naar de komende Europese Commissie, het nieuwe Parlement en de Raad over het belang van een krachtig cohesiebeleid voor de toekomst van de Europese Unie en de noodzaak om het toekomstige cohesiebeleid vorm te geven in een hecht partnerschap met alle relevante partners.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies