Nieuws

Publicatie: 11 november 2019

Door:


Regeringsdelegaties uit 16 EU-lidstaten kwamen dinsdag 5 november in Praag samen om een verenigd standpunt te bespreken over de EU-begroting voor 2021-2027. Ze hebben een gemeenschappelijke verklaring afgegeven waarin staat dat de nieuwe EU-begroting gelijk moet blijven met de huidige begroting, maar dat staten meer flexibiliteit moeten krijgen in de manier waarop de financiering ingezet wordt.

Gat in begroting

Het huidige EU-begrotingsvoorstel voor 2021-2027 doelt op het verminderen van de financiering voor het cohesiebeleid. De Europese Commissie houdt hierbij vooral rekening met de impact van de Brexit. Groot-Brittannië, dat jaarlijks 13 miljard euro heeft bijgedragen, laat bij vertrek uit de Europese Unie een gat in de begrotingsbijdragen dat moet worden opgevuld.

Nieuwe prioriteiten

De Europese Commissie betoogt dat nieuwe prioriteiten van EU-leiders, zoals innovatie, veiligheid, defensie, migratie, geld behoeven om efficiënter op EU-niveau te worden aangepakt. Om plaats te maken voor het nieuwe beleid, zou het cohesiebudget met zeven procent worden verlaagd en het landbouwbudget met vijf procent. De leiders van de deelnemende landen, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje, zijn tegen deze kortingen. De vijf ‘zuinige’ landen, Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Duitsland, willen de uitgaven beperken tot één procent van het bruto nationaal inkomen (BNI).

Voorstel Europese Commissie

Op dinsdag 5 november heeft de commissie haar voorgestelde verdeling van de bijdragen van de lidstaten onthuld. Finland zal later deze maand een meer gedetailleerd begrotingsvoorstel indienen voor bespreking op een EU-top medio december. Inkomende begrotingscommissaris Johannes Hahn zei vorige maand tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement dat hij verwacht dat de EU-landen volgend jaar instemmen.

Bron

EU budget for the future, Europese Commissie
‘Cohesion’ countries fight back to defend EU funds, EUobserver
Joint Declaration on the Multiannual Financial Framework 2021–2027, Friends of Cohesion