Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door:


De EU neemt maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van trucks. Het Roemeense voorzitterschap van de Raad bereikte een voorlopige overeenkomst met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie over nieuwe regels die bindende doelstellingen voor de CO2-emissiereductie van zware bedrijfsvoertuigen vaststellen.

Overeenkomst

Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie zijn overeen gekomen dat Europese trucks en touringcars minder CO2 moeten uitstoten. Het is voor het eerst dat Europa een limiet stelt aan de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens. De beperkingen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen.
De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat tussen 2025 en 2029 nieuwe vrachtwagens gemiddeld 15% minder CO2 zullen uitstoten ten opzichte van 2019 emissieniveaus. Vanaf 2030 moeten ze gemiddeld 30% minder CO2 uitstoten. Die doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een financiële boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.
Het Europees Parlement wilde aanvankelijk verder gaan en streefde naar reducties met respectievelijk 20 procent en 35 procent. ‘Voor het eerst komen er op Europees niveau bindende doelstellingen voor de reductie van koolstofdioxide voor trucks, inclusief duidelijke stimulansen voor trucks met lage of zero emissie’,  reageerde het Nederlandse Europarlementslid Bas Eickhout (GroenLinks), die namens het Europees Parlement de onderhandelingen voerde.

Vervolg

Het nu bereikte akkoord is een compromis: in november ging het Europees Parlement akkoord met een reductie van 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030, maar sommige lidstaten wilden niet zo ver  gaan. De Europese Commissie komt in 2022 met voorstellen voor doelstellingen na 2030. Het akkoord is op 22 februari goedgekeurd door de lidstaten en moet nu alleen nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement, voor het van kracht wordt.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Ook truckbouwers moeten eraan geloven: CO2-uitstoot moet met 30 procent omlaag, Volkskrant
Heavy-duty vehicles: Council presidency agrees with Parliament on Europe’s first-ever CO2 emission reduction targets for trucks, Raad
Europa stimuleert groene trucks, De Standaard
EU agrees CO2 emission standards for trucks, ENDS Europe