Nieuws

Publicatie: 2 november 2020

Door: en


Groene overheidsopdrachten worden een belangrijker instrument om de milieu- en klimaatambities van de EU te verwezenlijken. Het Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) project heeft als doel praktische oplossingen te bieden voor het versnellen van de circulaire bio-gebaseerde bouw. Kenniscentrum Europa decentraal maakte een uitgebreid overzicht op van het Europees recht en beleid op het gebied van circulaire en bio-gebaseerde bouw.

Het belang van circulair bouwen en aanbesteden

De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor 35% van de totale afvalproductie in de Europese Unie. In het nieuwe actieplan voor een circulaire economie en de Renovation Wave strategie staan plannen om gebouwen in de EU te verduurzamen. Circulair aanbesteden is een belangrijk middel om de verduurzamingsdoelstellingen te bereiken. Overheden worden aangemoedigd om deel te nemen aan initiatieven om dit te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het CBCI project.

Het CBCI project

In het CBCI project worden manieren bedacht om circulair bouwen mogelijk te maken en bio-gebaseerde materialen te gebruiken. De aanpak is erop gericht een nieuwe duurzame tak van de bouwsector ontwikkelen en versterken. Circulair bouwen leidt tot vermindering van het gebruik van niet-duurzame grondstoffen, de hoeveelheid afval en de CO2-uitstoot. Het verhoogt het (her)gebruik van grondstoffen in de bouwsector.
Het project wordt gefinancierd uit het Interreg 2 Zeeën-Programma waar partijen uit verschillende landen bij zijn aangesloten. In Nederland is onder andere de provincie Zeeland betrokken. Dit gebeurde nadat een instelling voor gezondheidszorg een nieuwe kliniek circulair wilde bouwen. Dit project vormde de basis voor de aanvraag van een vervolgproject met een Europese subsidie. Kenniscentrum Europa decentraal heeft een interview gehouden met Richard van Bremen en Martin Scherpenisse van de provincie Zeeland. Samen werken zij aan het CBCI project. Lees hier het interview.
Aan de hand van ervaringen in het project zullen  een aantal White Papers, een praktische gids en een haalbaarheidsstudie worden gepubliceerd waarin de circulaire aanbestedingsmethodiek wordt gedeeld. Hierin staan ervaring en kennis die in de praktijk zijn opgedaan, in de vorm van interviews met (bouw)professionals en de markt. Het is de bedoeling om (toekomstige) professionals te inspireren en te voorzien van praktische informatie voor hun eigen bouwprojecten, in elke fase van het proces.

EU-beleid op het gebied van circulaire bouw

Kenniscentrum Europa Decentraal heeft voor de provincie Zeeland een overzicht opgesteld met Europees beleid en regelgeving op het gebied van circulaire en bio-gebaseerde bouw. Dit overzicht bestaat uit drie hoofdstukken, die ingaan op verschillende aspecten van circulaire en bio-gebaseerde bouw: inkoop, gebouw en product. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in secties die inzicht geven in het Europees beleid, wetgeving, richtlijnen en gepubliceerde rapporten. Ook is er een index van aangekondigde initiatieven voor het komende jaar.
Deze informatie wordt gebruikt om een White Paper op de stellen. Dit is een document met aanbevelingen voor overheden en beleidsmakers om hun aankoopmethoden aan te passen om de mogelijkheden van circulaire bio-gebaseerde bouwprojecten makkelijker te maken. Meer informatie over het CBCI project en de eerste verwachte White Paper staat in deze nieuwsbrief van het Interreg 2 Zeeën project.

Bron

The European Union & Circular Bio-based Construction
Interview: circulair bouwen en aanbesteden in de Zeeuwse praktijk, Kenniscentrum Europa Decentraal
Circular Bio-based Construction Industry, Interreg 2 Zeeën

Meer informatie

Commissie publiceert nieuwe plannen voor een circulaire economie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Commissie presenteert Renovation Wave strategie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Circular Bio-based Construction Industry: Newsletter October 2020, CBCI & Interreg 2 Zeeën