Nieuws

Publicatie: 8 april 2019

Door:


Het Connecting Europe Facility (CEF) Energieprogramma is vanaf 20 maart 2019 geopend voor nieuwe projectvoorstellen over elektriciteit (inclusief smart grids), gas en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken. Het CEF-werkprogramma 2019 voor energie draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van projecten die een gemeenschappelijk belang hebben in de energiesector.

Projectvoorstellen

CEF- Energie 2019 stelt 750 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van projecten die van gemeenschappelijk belang zijn, gericht op de volgende doelstellingen:

  • Het beëindigen van energie isolatie;
  • Het verbeteren van de eigen energievoorziening van de Europese Unie;
  • Bij elkaar brengen van energie uit hernieuwbare bronnen en ontwikkeling van slimme energienetwerken, om het milieu te beschermen;
  • Knelpunten wegnemen bij energieopwekking;
  • Het voltooien van de interne energiemarkt;

Deze gestelde eisen moeten uiteindelijk bijdragen aan het behalen van de algemene energiedoelstellingen. De energiedoelstellingen zijn (1) de verbetering van het concurrentievermogen, (2) het verbeteren van de veiligheid van de energietoevoer in de Europese Unie en (3) het bijdragen aan duurzame ontwikkeling en daarmee de bescherming van het milieu.

Informatiesessie

Op 9 april vindt er een online-bijeenkomst plaats waarin meer informatie wordt verschaft over de energiedoelstellingen en verdere details over de oproep tot voorstellen van CEF- Energie 2019.

Door:

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Meer informatie over de informatiesessie
Oproep tot voorstellen, CEF- Energie 2019