Nieuws - 13 juli 2023

Rol gemeenten bij aanpak overgewicht kinderen

Op dit moment hebben gemeenten beperkte mogelijkheden om ongezond eten te weren. Om dit te bereiken wordt in een nieuwe wet een grondslag gecreëerd. Ook wordt het promoten van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen verboden.

EU Rechtspraak - 26 juni 2023

Kunnen er lokale beperkingen gesteld worden aan vergunningen voor privévervoer?

Het Europese Hof van Justitie geeft antwoord op de vraag of de eisen die door een Spaanse regionale overheidsinstantie worden gesteld bij het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van diensten voor de verhuur van personenvoertuigen met chauffeur zijn toegestaan, met het oog op de vrijheid van vestiging. Volgens het Hof kunnen de maatregelen worden gerechtvaardigd om het vervoer, het verkeer en de publieke ruimte in een stedelijke agglomeratie goed te beheren en om het milieu te beschermen, maar niet om zuiver economische redenen zoals de afscherming van de taximarkt.

EU Recht en beleid - 12 september 2022

Vrij verkeer van vestiging

Vrijheid van vestiging valt onder de vrij verkeersrechten die gelden binnen de Europese Unie. Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen en rechtspersonen in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van vestiging.