...
EU Recht en beleid - 12 september 2022

Vrij verkeer van kapitaal

Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met vrij verkeer van kapitaal, bijvoorbeeld wanneer een onderdaan uit een andere lidstaat onroerend goed wil kopen, gebruiken of verkopen. Om die reden is het belangrijk om als decentrale overheid op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent het vrij verkeer van kapitaal. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.