...
EU Recht en beleid - 7 september 2022

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen kan op het pad komen van decentrale overheden wanneer deze de invoer van producten willen tegenhouden of (de verkoop van) bepaalde producten willen verbieden. Op deze pagina leest u meer over wat relevant is van deze vrijheid voor decentrale overheden.

...
Nieuws - 16 maart 2020

Barrières in de interne markt en de actiepunten voor een beter functionerende markt

Om de circulatie van goederen en diensten in de EU te vergemakkelijken en tegelijkertijd consumenten te beschermen, voorziet het EU-recht in regels om marktbelemmeringen weg te nemen. Er blijken echter nog steeds veel belemmeringen voor te komen. De Europese Commissie heeft daarom een actieplan opgesteld. Omdat de handhaving van de regels uit dit actieplan een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de Commissie vraagt, benadrukt de mededeling samenwerking op alle bestuursniveaus in de EU; van lokale en regionale overheden tot EU-niveau.

...
Nieuws - 30 maart 2020

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen