...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Netwerken voor vervoer en transport (TEN-T)

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Intelligente Transportsystemen (ITS)

De ITS-richtlijn stelt regels omtrent intelligente transportsystemen. Zo moeten deze systemen onder meer in overeenstemming zijn met door de Europese Commissie later vastgestelde specificaties.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
Praktijkvraag - 20 december 2022

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij de aanschaf van- en een aanbestedingsprocedure voor schone voertuigen de EU Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2019/1161/EU) in acht moeten nemen. Er zijn echter bij ons nog onduidelijkheden m.b.t. deze richtlijn. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien hieruit voort? In welke Nederlandse wetgeving is deze richtlijn omgezet? En hoe verhoudt de Europese richtlijn zich met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet?

...
Praktijkvraag - 20 december 2022

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

...
EU Recht en beleid - 11 oktober 2022

Overige regelgeving

Er zijn enkele stukken wet- en regelgeving op mobiliteitsgebied die minder veelomvattend zijn, maar alsnog een zekere relevantie hebben voor decentrale overheden. Op deze pagina vindt u daar meer over.

...
Nieuws - 8 april 2019

Nieuwe veiligheidsmaatregelen auto’s verplicht vanaf 2022

Vanaf 2022 moet iedere auto die in Europa verkocht wordt een achteruitrijcamera hebben en een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn tot een akkoord…

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Kan ik problemen met het innen van parkeerboetes van toeristen uit andere EU-landen centraal melden?

Onze parkeercontroleurs treffen regelmatig fout geparkeerde auto’s van toeristen aan in het centrum van de stad. Het is echter lastig om de parkeerboetes daadwerkelijk te innen, als de overtreder niet in Nederland woont. Klopt het dat er een centraal meldpunt is, waar de gemeente terecht kan met problemen betreft het innen van parkeerboetes van mensen afkomstig uit een andere EU-lidstaat?

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Moet er in voertuigen van de gemeente die afval ophalen een tachograaf aanwezig zijn?

Onze gemeente haalt huisvuil op en leegt ook vuil- en glascontainers. We brengen het afval vervolgens naar een verwerkingsbedrijf. Moet in de betrokken voertuigen een tachograaf aanwezig zijn die de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid bijhoudt of kunnen we in aanmerking komen voor een vrijstelling van de tachograafverplichting?