...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP)

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 18 oktober 2022

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Mag een DAEB-uitvoerder in de OV-sector een winstmarge ontvangen?

Een vervoerder uit onze provincie wil voor het verrichten van een openbare dienstverplichting onder de PSO-Verordening een kleine winstmarge doorberekenen in de kosten. Kan de vervoerder dit doen zonder dat hier sprake is van verboden staatssteun?

...
Nieuws - 16 maart 2020

Grensoverschrijdende samenwerking: kabinet schetst recente ontwikkelingen en actuele vooruitgang

Het Nederlandse kabinet geeft samen met grensregio’s en buurlanden een impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland. In een brief aan de Tweede Kamer zette ministers Knops uiteen wat de recente ontwikkelingen en de actuele vooruitgang op dit gebied zijn. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie ingezet op vergaande samenwerking ten aanzien van het spoorvervoer.

...
Nieuws - 21 oktober 2019

1,4 miljard euro voor infrastructuurprojecten

De Europese Commissie stelt € 1,4 miljard beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op trajecten en knooppunten op het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T). Het bedrag wordt beschikbaar gesteld vanuit de […]