...
Nieuws - 14 oktober 2019

Interregionale Mobiliteit binnen TEN-T

Op donderdag 10 oktober organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies, samen met een aantal partners, een bijeenkomst over mobiliteit tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden. Tijdens de bijeenkomst werden acht projecten gepresenteerd waarbij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit centraal stond.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Netwerken voor vervoer en transport (TEN-T)

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP)

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Intelligente Transportsystemen (ITS)

De ITS-richtlijn stelt regels omtrent intelligente transportsystemen. Zo moeten deze systemen onder meer in overeenstemming zijn met door de Europese Commissie later vastgestelde specificaties.

...
EU Recht en beleid - 23 december 2022

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
Praktijkvraag - 20 december 2022

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij de aanschaf van- en een aanbestedingsprocedure voor schone voertuigen de EU Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2019/1161/EU) in acht moeten nemen. Er zijn echter bij ons nog onduidelijkheden m.b.t. deze richtlijn. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien hieruit voort? In welke Nederlandse wetgeving is deze richtlijn omgezet? En hoe verhoudt de Europese richtlijn zich met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet?

...
Praktijkvraag - 20 december 2022

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?