Nieuws - 24 februari 2020

Europese Rekenkamer ziet beperkte vooruitgang duurzaam gebruik van pesticiden

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de risico’s bij het gebruik van pesticiden in de EU. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Rekenkamer onderzocht de EU-maatregelen ter aanvulling op een lopende Commissie-evaluatie van de wetgeving op dit beleidsterrein. Dit doet de Europese Commissie vanwege toenemende publieke en parlementaire bezorgdheid over de risico’s die aan het gebruik van pesticiden zijn verbonden. De Nederlandse provincies

Nieuws - 16 maart 2020

Europese Commissie publiceert openbare raadplegingen

De Europese Commissie heeft een aantal openbare raadplegingen gepubliceerd die van toepassing kunnen zijn op decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. In dit artikel vindt u een overzicht van relevante publicaties.

Nieuws - 16 maart 2020

Europese Commissie publiceert industrie- en MKB strategie

Op 10 maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie. Hierin publiceert de Commissie een aantal initiatieven die de overgang naar een groene en digitale economie moeten ondersteunen. De strategie bestempelt het behalen van klimaatneutraliteit tegen 2050 als een van de belangrijkste prioriteiten en benadrukt het belang van het behoud van het wereldwijde concurrentievermogen van de EU.

Nieuws - 16 maart 2020

Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie

Overheden kunnen een krachtige motor zijn voor de vraag naar duurzame producten. Dat staat in het Actieplan voor de Circulaire Economie dat de Europese Commissie op 11 maart 2020 publiceerde. Het actieplan stelt verschillende wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor om de consumptievoetafdruk in de EU te verkleinen en het circulaire gebruik van producten grondstoffen in de EU te verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het bevorderen en realiseren van een circulaire economie.

Praktijkvraag - 8 juni 2020

Is onze gemeente verplicht gft-afval gescheiden in te zamelen?

We hebben begrepen dat Europese wetgeving, namelijk de Kaderrichtlijn Afvalstoffen voorschrijft dat we het gft-afval in onze gemeente gescheiden moeten inzamelen vanaf 2024. Zijn hierop uitzonderingen mogelijk?

Nieuws - 30 maart 2020

De Green Deal en de coronacrisis

De strijd tegen het coronavirus is op dit moment wereldwijd prioriteit. Zo ook voor de Europese Unie. Maar wat betekent de coronacrisis voor de Green Deal?