...
Praktijkvraag - 8 februari 2023

Zijn er Europese regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Onze gemeente krijgt regelmatig vragen over de regels die gelden met betrekking tot het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van werknemers. Deze vragen krijgen we zowel intern binnen als via het ondernemingsloket. Wij zijn op de hoogte van de van toepassing zijnde Nederlandse regels. Zijn er echter ook Europese regels over zwangerschaps- en bevallingsverlof waar wij op dienen te wijzen?

...
Praktijkvraag - 17 januari 2023

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

...
Praktijkvraag - 21 december 2022

Met welke staatssteunregels moet onze gemeente rekening houden bij het verlenen van steun voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk?

Onze gemeente wil graag dat zich een peuterspeelzaal vestigt in een dorp in de gemeente. Aangezien de stichting waarin de peuterspeelzaal is ondergebracht beperkte financiële middelen heeft, willen we de huursom van een pand in eigendom van de gemeente zo laag mogelijk houden. Daarom bekijkt de gemeente hoe zij het pand tegen een symbolisch bedrag aan de peuterspeelzaal zou kunnen verhuren. Moet de gemeente hierbij rekening houden met de staatssteunregels?

...
Praktijkvraag - 15 december 2022

Moet een collectieve zorgverzekering worden aanbesteed?

Onze gemeente wil voorzien in een collectieve zorgverzekering voor mensen met een minimum inkomen. Het idee is dat minima via de gemeente gebruik kunnen maken van een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden. Moet de gemeente bij het maken van dergelijke afspraken met een zorgverzekeraar rekening houden met de Europese aanbestedingsregels?

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?

Onze gemeente heeft in het kader van de aanbesteding voor Wmo-diensten een inschrijving ontvangen van twee aanbieders van dagbesteding voor gehandicaptenzorg. Die twee partijen hebben als combinatie ingeschreven. Door deze combinatievorming blijven slechts enkele andere aanbieders over. Deze partijen die gezamenlijk hebben ingeschreven hadden echter ook individueel kunnen inschrijven. Wordt door de inschrijving in combinatie de mededinging beperkt? En mogen wij  deze inschrijving dan wel toelaten op basis van de mededingingsregels?

...
Nieuws - 15 december 2020

Publicatie EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie

De tweede editie van het EU-wijzer magazine gaat over hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in de transitie naar hernieuwbare energie. Deze EU-wijzer gaat in op relevante Europese beleidsplannen en wetgeving en vermeldt welke nieuwe Europese strategieën eraan komen. Verschillende bronnen van hernieuwbare energie komen aan bod. Het magazine geeft ook inzicht in de kansen voor Europese financiering van hernieuwbare energieprojecten. Interviews en columns illustreren hoe provincies in de praktijk bezig zijn met de energietransitie.

...
Nieuws - 17 februari 2020

Green Deal in het werkprogramma 2020

Praktijkvraag: Waarom is het werkprogramma van de Europese Commissie relevant voor decentrale overheden?