...
Praktijkvraag - 4 november 2013

Is de minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project?

Onze provincie wil een onderneming steunen door een garantie te geven voor een lening bij een bank. De lening is bedoeld voor een project waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Wij willen garant staan voor de hele lening. De onderneming mag een niet-marktconforme premie voor de garantstelling betalen. De provincie wil de steun echter beperken tot € 200.000,= zodat deze onder de de minimisvrijstelling past. Is dat mogelijk? En hoe kunnen wij dit vormgeven?

...
Praktijkvraag - 30 januari 2013

Is de-minimissteun mogelijk voor langer dan drie jaar?

Volgens overweging 9 De-minimisverordening is ‘het niet mogelijk zou mogen zijn steun die het de-minimissteunplafond overschrijdt op te splitsen in een aantal kleinere tranches om deze tranches onder de toepassing van deze verordening te brengen’. Wat houdt dit precies in?

...
Praktijkvraag - 9 januari 2013

Wat is het moment van verlening van de-minimissteun?

Bij de-minimisregeling moet gekeken worden naar de totale steunverlening over de voorafgaande drie belastingjaren. Als steun wordt toegezegd aan een onderneming, wat is dan beslissend, de datum van toezegging of de datum van feitelijke uitbetaling?