...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op […]

...
Nieuws - 30 juni 2022

Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.

...
Praktijkvraag - 24 oktober 2022

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken? We begrepen dat de Europese Commissie een tijdelijk steunkader heeft opgezet. Kunnen wij daar ook gebruik van maken?

...
Praktijkvraag - 11 oktober 2022

Waar moet u op letten bij het gebruik van de de-minimisverordening als u steun wilt verlenen?

Onze gemeente is voornemens aan een stichting subsidie te verstrekken voor activiteiten die kwalificeren als staatssteun. Aangezien het gaat om een relatief laag bedrag overweegt onze gemeente gebruik te maken van de de-minimisverordening. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en waar moet u op letten bij het verlenen van deze steun?

...
Nieuws - 18 oktober 2021

Consultatie over de AGVV herziening geopend

De Europese Commissie stelt voor om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te wijzigen om zo de digitale en groene transitie van Europa aan te moedigen. Decentrale overheden hebben nu de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel van de Commissie.

...
Nieuws - 31 januari 2022

Staatssteun: steungebieden op de regionale steunkaart 2022-2027 goedgekeurd

De Nederlandse regionale steunkaart voor de periode 2022-2027 is goedgekeurd. Ondernemingen die zich bevinden in de op de kaart genoemde gebieden komen in aanmerking voor regionale investeringssteun. De nieuwe steunkaart overlapt met een groot deel van de gebieden uit de vorige steunkaart.