Nieuws - 9 oktober 2023

Aanpassing De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

De regels in de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaan veranderen. Op 5 oktober 2023 is de herziene verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor decentrale overheden zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening interessant.

EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

Praktijkvraag - 3 juli 2023

Staatssteun in de vorm van een garantie voor 100% van de projectkosten, mag dat?

Een lokale startende ondernemer heeft een interessant idee voor een technische oplossing die kan bijdragen aan het behalen van onze lokale klimaatdoelstellingen. De ondernemer heeft onze gemeente benaderd voor een garantstelling van 100% zodat zij bij een bank een lening kan verzekeren. Met die lening wil zij de lokale productiefaciliteiten voor haar bedrijf aanschaffen. Omdat het om kostbare investeringen gaat, eist de bank een garantstelling van 100%. Wij hebben een starters-regeling opgesteld waarin we een mogelijkheid voor garantieverstrekking hebben opgenomen. We hebben de regeling niet kennisgegeven, maar kiezen ervoor om dit per individuele beschikking te doen. Nu vragen wij ons af: is er bij een garantie altijd sprake van staatssteun? Zo ja, valt de garantie dan onder artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zodat wij dit alleen mede hoeven te delen en niet op goedkeuring hoeven te wachten?

Praktijkvraag - 19 juni 2023

Wat is de verhouding tussen de TEK-regeling, het Tijdelijke Crisiskader, de de-minimisverordening en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening?

Onze gemeente vraagt zich af hoe de TEK-regeling zich verhoudt tot de de-minimisverordening, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en het Tijdelijke Crisiskader. Wat moet een gemeente doen die subsidie verleent aan mkb-ondernemingen voor gestegen energiekosten wanneer er ook al energiekosten zijn gedekt door de Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb?

Nieuws - 24 april 2023

Factsheet herziening AGVV 2023

Op 9 maart 2023 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe AGVV van toepassing gaat zijn.

Praktijkvraag - 27 maart 2023

Kan de provincie helpen bij overlast wolven?

Onze provincie ontvangt berichten van bezorgde boeren over de komst van de wolf. Wij weten dat we de wolf niet mogen afschieten of verdrijven, maar zijn er mogelijkheden om de boeren te helpen om deze uitdaging het hoofd te bieden?

EU Recht en beleid - 25 januari 2023

Transparantie

Transparantie van staatssteun is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, voor meer rechtszekerheid en voor betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder […]

Praktijkvraag - 19 januari 2023

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Visserijvrijstellings­verordening

Voldoet een steunmaatregel aan de vijf cumulatieve staatssteuncriteria, dan moet volgens de Europese staatssteunregels deze maatregel worden aangemeld bij de Europese Commissie (artikel 108, lid 3 VwEU). Een gemeente, provincie […]