...
Praktijkvraag - 21 december 2022

Met welke staatssteunregels moet onze gemeente rekening houden bij het verlenen van steun voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk?

Onze gemeente wil graag dat zich een peuterspeelzaal vestigt in een dorp in de gemeente. Aangezien de stichting waarin de peuterspeelzaal is ondergebracht beperkte financiële middelen heeft, willen we de huursom van een pand in eigendom van de gemeente zo laag mogelijk houden. Daarom bekijkt de gemeente hoe zij het pand tegen een symbolisch bedrag aan de peuterspeelzaal zou kunnen verhuren. Moet de gemeente hierbij rekening houden met de staatssteunregels?

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen ten opzichte van het DAEB Vrijstellingsbesluit?

Bij ons in de gemeente is een onderneming gevestigd die jongeren met een crimineel verleden de kans biedt om werkervaring op te doen en te re-integreren in de samenleving. Om dit bedrijf in staat te stellen deze jongeren de juiste begeleiding en opleiding te verschaffen, wil de gemeente het bedrijf een subsidie van € 300.000 verstrekken. Kan – een dergelijke subsidie – mits juist vormgegeven- gekwalificeerd worden als compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)? En, zo ja, biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen in vergelijking met het DAEB Vrijstellingsbesluit om deze steun zogezegd ‘staatssteunproof’ te verlenen?

...
EU Recht en beleid - 18 oktober 2022

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
Nieuws - 18 september 2019

Verzoek input consultaties DAEB-regelgeving

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader. Momenteel ligt er een uitvraag voor input op het gebied van DAEB-regelgeving.

...
Praktijkvraag - 13 juni 2022

Kan een gemeente aan één woningcorporatie steun verlenen op basis van de de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang én op basis van de Woningwet?

Op basis van de Woningwet heeft onze gemeente een woningcorporatie belast met een dienst van algemeen economisch belang, afgekort DAEB. Daarnaast is onze gemeente van plan om dezelfde onderneming te belasten met een aanvullende DAEB, om sociale huurwoningen aardgasvrij of aardgasarm te maken. Kan voor deze aanvullende DAEB steun worden verleend op basis van de DAEB de-minimisverordening? Zo ja, welke voorwaarden gelden voor het aanwijzen van deze DAEB?

...
Praktijkvraag - 28 oktober 2013

Kan steun aan kleinschalige zorginstellingen als DAEB gekwalificeerd worden?

Onze gemeente wil een kleinschalige zorgformule voor mensen met een verstandelijke handicap financieel ondersteunen. De zorginstelling wordt geleid door een echtpaar en biedt de bewoners naast zorg ook rust, veiligheid en continuïteit. Kan deze financiering ongeoorloofde staatssteun opleveren? Zo ja, kan de constructie staatssteunproof worden ingericht door de steun aan te merken als compensatie voor de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

...
EU Rechtspraak - 2 april 2013

Is bij een DAEB steunmaatregel economische efficiënte vereist?

Dit arrest gaat over de uitleg van de staatssteunregels ten aanzien van het financieren van DAEB. Het Gerecht heeft een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie voor het financieren van openbare […]